Forma't
Destinat a la població en general
 
És una guia digital comarcal que s’edita mensualment i que conté informació sobre cursos, jornades, seminaris i altres recursos formatius que es porten a terme arreu de la comarca. L’edita el Consell Comarcal del Baix Empordà amb la col·laboració dels ajuntaments de Begur, la Bisbal d’Empordà, Castell-Platja d’Aro, Forallac, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí i les cambres de comerç de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols.
Població : Categoria :
Nom del curs
ANGLÈS STARTER
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimecres de 15 a 17h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
Tot el públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
CURS DE PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL GRADUAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES)
Durada
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
De dilluns a divendres de 18 a 21h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A persones majors de 18 anys ( han de complir els 18 anys abans de la prova, el maig de 2015)
Preu
516 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
L'alumnat s'examinarà per lliure a les convocatòries de les proves específiques organitzades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Període de matriculació: Del 22 al 30 de setembre de 9h a 14h.
Nom del curs
ANGLÈS ELEMENTALY
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimecres de 9.30 a 11.30h - dilluns de 18 a 20h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot al públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
ANGLÈS PRE-INTERMEDIATE
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimarts de 15 a 17h - dimecres de 18 a 20h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot el públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
ANGLÈS INTERMEDIATE
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimarts de 18h a 20h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot el públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
FRANCÈS NIVELL A2
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimarts de 19h a 21h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot el públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
FRANCÈS NIVELL B1
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimecres de 19 a 21h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot al públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
FRANCÈS NIVELL B2
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dijous de 19 a 21h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot al públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (PACGS)
Durada
Calendari
D'octubre de 2014 a abril de 2015
Horari
Matins de dilluns a dijous
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau superior, però que no tenen el títol de batxillerat i equivalent. A persones que han complert els 19 anys o que els compliran durant l'any que es fa la prova.També s'hi poden presentar persones que han complert 18 anys o els compleixen l'any què es fa la prova i tenen un títol de técnic/a del mateix grup d'itineraris del grau superior a què volen accedir.
Preu
450€ (No inclou les taxes de dret a exàmens oficials ni les inscripcions a l'IOC ni el material de l'alumne.)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
La prova consta de dues parts: una de comuna a tots els cicles i una part específica amb matèries relacionades amb el CFGS que l'alumnat vol cursar. En el nostre centre es fan només les classes de la part comuna (matemàtiques, català, castellà i anglès). Per tant, l'alumne/a que necessita cursar la part específica la pot fer a distància mitjançant l'Institut Obert de Catalunya (IOC). 
Nom del curs
CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (PACFGM)
Durada
Calendari
D'octubre de 2014 a abril de 2015
Horari
De dilluns a divendres de 18 a 21h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau mitjà però que no tenen el títol de graduat en educació secundària o equivalent. Per a persones que han complert els 17 anys o que els compliran durant l'any de la prova.
Preu
450€ ( No inclou les taxes de dret a exàmens oficials ni el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 22 al 30 de setembre de 9h a 14h.
Nom del curs
CURS DE PREPARACIÓ A L APROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS
Durada
Calendari
D'octubre de 2014 a abril de 2015
Horari
La fase comuna de dimarts a dijous de 18 a 21.30h; la fase espacífica consta de 3 assignatures, geografía els divendres de 18 a 20h, història els dimecres de 18 a 20h i matemàtiques els dimecres de 18 a 20h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A les persones que voln accedir a la universitat, però que no tenen el títol de batxillerat o equivalent.
Preu
La fase comuna 450€ i les assignatures de la fase específica costen 180€ geografía, 180€ història i 350€ matemàtiques
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
La prova consta de dues parts: la fase comuna (català, castellà, anglès i comentari de text) i la fase específica en la que l'alumne/a s'ha d'examinar de dues matèries (segons la banca de coneixements que ha triat) .Període de matriculació: Del 22 al 30 de setembre de 9h a 14h
Nom del curs
matrícula d'alumnes nous al GRADUAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES)
Durada
Calendari
4, 10 i 12 de setembre
Horari
De 11 a 13 h
Lloc de realització
INS LA BISBAL
Dirigit a
Persones sense el graduat d'educació secundària
Preu
Organitza
IOC
Contacte
suport.ioc@ieslabisbal.cat -
Nom del curs
AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC PFI - PTT GUÍXOLS - VALL D'ARO
Durada
1 Curs acadèmic
Calendari
22/09/2014 a 19/06/2015
Horari
Intensiu matins
Lloc de realització
Seu de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols - Vall d'Aro
Dirigit a
Joves d'entre 16 i 21 anys sense graduat en ESO.
Preu
Gratuït
Organitza
Departament d'Ensenyament, i Ajuntaments de Castell-Platja d'Aro i S'agraó, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols
Contacte
b7960022@xtec.cat - 972117540
El PFI-PTT té els objectius de: Proporcionar formació professional elemental que faciliti la incorporació laboral en un sector professional. Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral. Ampliar competències bàsiques per a afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.
Nom del curs
AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA, SERVEIS DE RESTAURANT I BAR PFI - PTT GUÍXOLS - VALL D'ARO
Durada
1 Curs acadèmic
Calendari
22/09/2014 a 19/06/2015
Horari
Intensiu matins
Lloc de realització
Seu de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols - Vall d'Aro
Dirigit a
Joves d'entre 16 i 21 anys sense graduat en ESO.
Preu
Gratuït
Organitza
Departament d'Ensenyament, i Ajuntaments de Castell-Platja d'Aro i S'agraó, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols
Contacte
b7960022@xtec.cat - 972117540
El PFI-PTT té els objectius de: Proporcionar formació professional elemental que faciliti la incorporació laboral en un sector professional. Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral. Ampliar competències bàsiques per a afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida.
Nom del curs
CFGS PROCESSOS I QUALITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Durada
2000 hores
Calendari
Juny-maig
Horari
Lloc de realització
Monells
Dirigit a
Preu
360 € curs
Organitza
Escola Agrària de l'Empordà
Contacte
sergi.altarriba@gencat.cat - 972 63 06 22
El Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària està dirigit a la formació i incorporació laboral en el món de la indústria alimentària, en diferents àmbits com la Seguretat Alimentària i la Gestió de la qualitat, l'elaboració d'aliments o la conducció d'equips de treball.
Nom del curs
PUBLICITAT LOW COST
Durada
4 h
Calendari
17 de setembre
Horari
De 9.30 a 13.30 h
Lloc de realització
Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Empordà
Dirigit a
Persones emprenedores
Preu
Gratuït
Organitza
Consell Comarcal del Baix Empordà
Contacte
empresa@baixemporda.cat - 972642310
Nom del curs
FES NÚMEROS! PLA FINANCER PER A PERSONES EMPRENEDORES
Durada
4 h
Calendari
30 de setembre de 2014
Horari
De 9.30 a 13.30 h
Lloc de realització
Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Empordà
Dirigit a
Persones emprenedores
Preu
Gratuït
Organitza
Consell Comarcal del Baix Empordà
Contacte
empresa@baixemporda.cat - 972642310
Nom del curs
MÀRQUETING DE GUERRILLA
Durada
4 h
Calendari
14 d'octubre
Horari
De 9.30 a 13.30 h
Lloc de realització
Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Empordà
Dirigit a
Persones emprenedores
Preu
Gratuït
Organitza
Consell Comarcal del Baix Empordà
Contacte
empresa@baixemporda.cat - 972642310
Nom del curs
DESCOBREIX-TE PER A UNA RECERCA DE FEINA EFECTIVA
Documents adjunts
Durada
4 h
Calendari
20 i 27 d'octubre
Horari
De 15 a 17 h
Lloc de realització
Centre Municipal d'Educació
Dirigit a
Preu
Gratuït
Organitza
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
Contacte
ipep@palafrugell.cat - 972611820
De ben segur que saps fer el teu currículum, has passat per entrevistes laborals... Però, coneixes realment quines són les teves potencialitats? Fins a quin punt saps si els teus objectius professionals i laborals estan formulats de la forma més òptima?La clau per arribar a la meta és tenir una direcció clara, ben definida, conèixer amb quins recursos realment comptes, i avançar amb passos ferms.
Nom del curs
SEMINARI COMPTABLE I FISCAL
Durada
16 Hores
Calendari
4, 11, 18 i 25 de novembre
Horari
De 16.30h a 20.30h
Lloc de realització
Consell Comarcal del Baix Empordà
Dirigit a
A autònoms/autònomes i persones emprenedores
Preu
40 €
Organitza
Consell Comarcal del Baix Empordà
Contacte
empresa@baixemporda.cat - 972642310
Nom del curs
COMUNICACIÓ EFECTIVA PER A L’ÈXIT PROFESSIONAL
Documents adjunts
Durada
3 h
Calendari
24 de novembre
Horari
De 9.15 a 12.15 h
Lloc de realització
Centre Municipal d'Educació
Dirigit a
Preu
Gratuït
Organitza
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
Contacte
ipep@palafrugell.cat - 972611820
Desenvolupar les competències comunicatives és una eina fonamental per millorar les relacions interpersonals tant a nivell personal com professional. La comunicació eficient és una peça fonamental en els processos de recerca de feina, ja que pots remarcar els teus punts forts i marcar la diferència a l’hora d’optar a una feina.
Nom del curs
COM SUPERAR UNA ENTREVISTA DE FEINA AMB EFICÀCIA
Documents adjunts
Durada
2 h
Calendari
17 de desembre
Horari
De 10 a 12 h
Lloc de realització
Centre Municipal d'Educació
Dirigit a
Preu
Gratuït
Organitza
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
Contacte
ipep@palafrugell.cat - 972611820
Consells pràctics per tenir èxit en l’entrevista de selecció. Durant aquesta sessió pràctica es donaran recursos i consells per millorar les habilitats personals i superar els moments més crítics de l’entrevista.
Si voleu generar un document PDF amb tots els cursos cliqueu al boto generar PDF. Si voleu escollir quins cursos han de sortir en el document cliqueu sobre els cursos que voleu selecionar i després podreu generar el document PDF amb la vostra selecció.
Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat