Forma't
Destinat a la població en general
 
És una guia digital comarcal que s’edita mensualment i que conté informació sobre cursos, jornades, seminaris i altres recursos formatius que es porten a terme arreu de la comarca. L’edita el Consell Comarcal del Baix Empordà amb la col·laboració dels ajuntaments de Begur, la Bisbal d’Empordà, Castell-Platja d’Aro, Forallac, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí i les cambres de comerç de Palamós i de Sant Feliu de Guíxols.
Població : Categoria :
Nom del curs
ANGLÈS STARTER
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimecres de 15 a 17h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
Tot el públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
CURS DE PREPARACIÓ PER A L'OBTENCIÓ DEL GRADUAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (GES)
Durada
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
De dilluns a divendres de 18 a 21h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A persones majors de 18 anys ( han de complir els 18 anys abans de la prova, el maig de 2015)
Preu
516 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
L'alumnat s'examinarà per lliure a les convocatòries de les proves específiques organitzades pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Període de matriculació: Del 22 al 30 de setembre de 9h a 14h.
Nom del curs
ANGLÈS ELEMENTALY
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimecres de 9.30 a 11.30h - dilluns de 18 a 20h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot al públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
ANGLÈS PRE-INTERMEDIATE
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimarts de 15 a 17h - dimecres de 18 a 20h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot el públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
ANGLÈS INTERMEDIATE
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimarts de 18h a 20h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot el públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
FRANCÈS NIVELL A2
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimarts de 19h a 21h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot el públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
FRANCÈS NIVELL B1
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dimecres de 19 a 21h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot al públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
FRANCÈS NIVELL B2
Durada
60h
Calendari
D'octubre de 2014 a maig de 2015
Horari
Dijous de 19 a 21h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A tot al públic
Preu
216 € (No inclou el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 15 al 30 de setembre de 9h a 14h i el dijous 18 de setembre de 18h a 20h. Proves de nivell: S' elaboraràn el 18 de setembre de 18h a 20h i el 29 de setembre d' 11h a 13h.
Nom del curs
CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (PACGS)
Durada
Calendari
D'octubre de 2014 a abril de 2015
Horari
Matins de dilluns a dijous
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau superior, però que no tenen el títol de batxillerat i equivalent. A persones que han complert els 19 anys o que els compliran durant l'any que es fa la prova.També s'hi poden presentar persones que han complert 18 anys o els compleixen l'any què es fa la prova i tenen un títol de técnic/a del mateix grup d'itineraris del grau superior a què volen accedir.
Preu
450€ (No inclou les taxes de dret a exàmens oficials ni les inscripcions a l'IOC ni el material de l'alumne.)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
La prova consta de dues parts: una de comuna a tots els cicles i una part específica amb matèries relacionades amb el CFGS que l'alumnat vol cursar. En el nostre centre es fan només les classes de la part comuna (matemàtiques, català, castellà i anglès). Per tant, l'alumne/a que necessita cursar la part específica la pot fer a distància mitjançant l'Institut Obert de Catalunya (IOC). 
Nom del curs
CURS DE PREPARACIÓ A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (PACFGM)
Durada
Calendari
D'octubre de 2014 a abril de 2015
Horari
De dilluns a divendres de 18 a 21h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau mitjà però que no tenen el títol de graduat en educació secundària o equivalent. Per a persones que han complert els 17 anys o que els compliran durant l'any de la prova.
Preu
450€ ( No inclou les taxes de dret a exàmens oficials ni el material de l'alumne)
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
Període de matriculació: Del 22 al 30 de setembre de 9h a 14h.
Nom del curs
CURS DE PREPARACIÓ A L APROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS
Durada
Calendari
D'octubre de 2014 a abril de 2015
Horari
La fase comuna de dimarts a dijous de 18 a 21.30h; la fase espacífica consta de 3 assignatures, geografía els divendres de 18 a 20h, història els dimecres de 18 a 20h i matemàtiques els dimecres de 18 a 20h
Lloc de realització
c. Coll i Vehí, 16 - 24
Dirigit a
A les persones que voln accedir a la universitat, però que no tenen el títol de batxillerat o equivalent.
Preu
La fase comuna 450€ i les assignatures de la fase específica costen 180€ geografía, 180€ història i 350€ matemàtiques
Organitza
AULA D' ADULTS
Contacte
educacio@labisbal.cat - 972 64 67 37
La prova consta de dues parts: la fase comuna (català, castellà, anglès i comentari de text) i la fase específica en la que l'alumne/a s'ha d'examinar de dues matèries (segons la banca de coneixements que ha triat) .Període de matriculació: Del 22 al 30 de setembre de 9h a 14h
Nom del curs
CFGS PROCESSOS I QUALITAT A LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
Durada
2000 hores
Calendari
Juny-maig
Horari
Lloc de realització
Monells
Dirigit a
Preu
360 € curs
Organitza
Escola Agrària de l'Empordà
Contacte
sergi.altarriba@gencat.cat - 972 63 06 22
El Cicle Formatiu de Grau Superior de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària està dirigit a la formació i incorporació laboral en el món de la indústria alimentària, en diferents àmbits com la Seguretat Alimentària i la Gestió de la qualitat, l'elaboració d'aliments o la conducció d'equips de treball.
Nom del curs
Manipulació d'aliments
Durada
4h
Calendari
29 setembre i 6 d'octubre
Horari
Dilluns de 9.30 a 11.30h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
A tothom. Prioritat d'inscripció les persones empadronades a Santa Cristina d'Aro
Preu
Gratuït
Organitza
Àrees de Serveis Socials i d'Igualtat i Agrupació de Parròquies de Sant Feliu de Guíxols-Vall d'Aro (Càritas Diocesana)
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
FES NÚMEROS! PLA FINANCER PER A PERSONES EMPRENEDORES
Durada
4 h
Calendari
30 de setembre de 2014
Horari
De 9.30 a 13.30 h
Lloc de realització
Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Empordà
Dirigit a
Persones emprenedores
Preu
Gratuït
Organitza
Consell Comarcal del Baix Empordà
Contacte
empresa@baixemporda.cat - 972642310
Nom del curs
Conversa de català
Durada
octubre a juny
Calendari
octubre a juny
Horari
Dimecres de 15.15 a 16.45h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
Persones que tenen un coneixement bàsic del català però no acostumen a parlar-lo. Tenen prioritat d'inscripció les persones empadronades a Santa Cristina d'Aro
Preu
Preu trimestral: 25€; 10€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 5€ persones empadronades i aturades o amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
Conversa francès (nivell mitjà-alt)
Durada
octubre a juny
Calendari
octubre a juny
Horari
Dimecres de 17 a 18.30h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
Persones amb coneixements mitjà de francès
Preu
Preu trimestral: 60€; 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
CURS DE PHOTOSHOP
Durada
Activitat trimestral
Calendari
d'octubre 2014 a juny 2015
Horari
Dimecres de 18 a 19.30h
Lloc de realització
Zona Jove (1r pis Pavelló Municipal d'Esports)
Dirigit a
Obert a tota la ciutadania. Cal disposar d'ordinador portàtil propi.
Preu
60€, 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro, 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Àrea de Joventut
Contacte
casaldejoves@santacristina.net - 606 46 95 84
Cada trimestre tindrà una temàtica diferent: 1r trimestre. Competències bàsiques 2n trimestre. Fotografia 3r trimestre. Disseny gràfic
Nom del curs
CURS DE HIP-HOP
Durada
Activitat trimestral
Calendari
d'octubre 2014 a juny 2015
Horari
Dilluns i dimecres de 20 a 21h
Lloc de realització
Escola Pedralta
Dirigit a
Obert a joves (a partir de 14 anys)
Preu
15€ amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro i 30€ persones no empadronades
Organitza
Àrea de Joventut
Contacte
casaldejoves@santacristina.net - 606 46 95 84
Nom del curs
Conversa anglès (nivell avançat)
Durada
octubre a juny
Calendari
octubre a juny
Horari
Dijous de 19.15 a 20.45h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
Cal tenir un nivell similar al 4t de l'EOI o el First Certificate
Preu
Preu trimestral: 60€; 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
Rus (nivell 2)
Durada
octubre a juny
Calendari
octubre a juny
Horari
Dijous de 16 a 17.30h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
Persones que hagin cursat el curs d'introducció al rus o disposin de coneixements bàsics de rus
Preu
Preu trimestral: 60€; 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
Introducció a la informàtica i a les xarxes socials (facebook, twitter...)
Durada
octubre a juny
Calendari
octubre a juny
Horari
Dijous de 17 a 18.30h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
A tothom
Preu
Preu trimestral: 60€; 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 72 91
Cal disposar d'ordinador portàtil propi
Nom del curs
Introducció al disseny i programació de planes web
Durada
octubre a març (2 trimestres)
Calendari
octubre a març
Horari
Dijous de 18.30 a 20h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
Persones interessades a crear una pàgina web des de zero, dissenyar-la i aprendre a gestionar-la. Llenguatges (HTML5, CSS3, PHP i MySQL).
Preu
Preu trimestral: 60€; 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Cal disposar d'un ordinador portàtil propi
Nom del curs
CONVERSA EN ANGLÈS. NIVELL AVANÇAT
Durada
Activitat trimestral
Calendari
d'octubre 2014 a juny 2015
Horari
Dijous de 17.30 a 19h
Lloc de realització
Zona Jove (1r pis Pavelló Municipal d'Esports)
Dirigit a
A joves amb coneixements bàsics d'anglès ( a partir de 14 anys)
Preu
30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina i 60€ persones no empadronades
Organitza
Àrea de Joventut
Contacte
casaldejoves@santacristina.net - 606 46 95 84
Nom del curs
CURS D'HORTICULTURA ECOLÒGICA: INICIACIÓ I GESTIÓ COMUNITÀRIA
Durada
Activitat trimestral
Calendari
d'octubre 2014 a juny 2015
Horari
Divendres de 10 a 12.30h
Lloc de realització
Escola Pedralta
Dirigit a
Obert a tota la ciutadania (a partir de 16 anys)
Preu
25€, 10€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro, 5€ persones aturades i/o amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro
Organitza
Àrea de Joventut
Contacte
casaldejoves@santacristina.net - 606 46 95 84
Nom del curs
COACHING, LIDERTAGE I MOTIVACIÓ D'EQUIPS
Durada
20 hores
Calendari
6, 7, 8 i 9 d'octubre
Horari
de 09.00 h a 14.00 h
Lloc de realització
Costa Brava Centre
Dirigit a
Preu
260€ (100% subvencionable). Descomptes per autònoms i aturats
Organitza
Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre
Contacte
jlloberol@grupcostabravacentre.com - Judit Lloberol - 972 600 069
Ser el responsable d’un equip de treball requereix no només una experiència laboral i una formació específica. Un líder és aquell que sap transmetre de manera clara els objectius exigits per la direcció; té la capacitat de reforçar la motivació de cada un dels integrants; gestiona l’energia del grup; i extrau el capital de cada un d’ells per harmonitzar l’eficàcia del treball col·lectiu pel qual en treuen un rendiment. A més, el líder ha de ser capaç d’empatitzar tant amb el quadre directiu com amb l’equip de treball, gestionar les situacions complicades que sorgeixen en el dia a dia i transmetre amb missatge reforçant les directrius i la filosofia de l’organització, integrant el seu equip en un esperit organitzacional.
Nom del curs
Màrqueting: com ser més competitiu a l'empresa o negoci, amb menys recursos
Durada
10 hores
Calendari
6 octubre al 3 novembre
Horari
Dilluns de 16 a 18h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
A persones en actiu i/o aturades
Preu
25€; 10€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 5€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro i aturades i/o amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
Conversa anglès (nivell mitjà)
Durada
octubre a juny
Calendari
octubre a juny
Horari
Dilluns de 17.30 a 19h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
Cal tenir coneixements bàsics d'anglès
Preu
Preu trimestral: 60€; 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
Introducció al rus
Durada
octubre a juny
Calendari
octubre a juny
Horari
Dilluns de 19 a 20.30h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
A tothom
Preu
Preu trimestral: 60€; 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
Introducció a la fotografia digital
Durada
octubre a juny
Calendari
octubre a juny
Horari
Dilluns de 19 a 20.30h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
Persones amb ganes d'iniciar-se en la fotografia digital i aprendre a treure el màxim partir de la seva càmera
Preu
Preu trimestral: 60€; 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Es recomana portar màquina de fotografia digital pròpia. Les classes teporicopràctiques s'alternaran amb sortides per l'entorn per practicar els coneixements treballats a classe.
Nom del curs
Atenció al client: Com augmentar la qualitat en el servei
Durada
16,5h
Calendari
Del 7 d'octubre al 16 de desembre
Horari
15 a 16.30h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
Persones en actiu i/o aturades interessades a augmentar la qualitat en el servei i en l'atenció al client.
Preu
25€ per curs; 10€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 5€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro i aturades o amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
Català inicial
Durada
Octubre a juny
Calendari
octubre a juny
Horari
Dimarts de 15.15 a 16.45h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
A persones alfabetitzades que no coneixen la llengua catalana. Tenen prioritat d'inscripció les persones empadronades a Santa Cristina d'Aro
Preu
Preu trimestral: 25€; 10€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 5€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro i aturades o amb carnet jove de Santa Cristina d'Aro
Organitza
Àrees d'Igualtat i Serveis Socials
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
CONVERSES EN ANGLÈS. NIVELL BÀSIC
Durada
Activitat trimestral
Calendari
d'octubre 2014 a juny 2015
Horari
Dimarts de 17.30 a 19h
Lloc de realització
Zona Jove (1r pis Pavelló Municipal d'Esports)
Dirigit a
A joves que tinguin un nivell baix de conversa en anglès (a partir de 14 anys)
Preu
30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina i 60€ persones no empadronades
Organitza
Àrea de Joventut
Contacte
casaldejoves@santacristina.net - 606 46 95 84
Nom del curs
CURS DE PINTURA, IL·LUSTRACIÓ I CÒMIC MANGA
Durada
Activitat trimestral
Calendari
d'octubre 2014 a juny 2015
Horari
Dimarts de 18.30 a 20h
Lloc de realització
Zona Jove (1r pis Pavelló Municipal d'Esports)
Dirigit a
Obert a tota la ciutadania (a partir de 14 anys)
Preu
60€, 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro, 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Àrea de Joventut
Contacte
casaldejoves@santacristina.net - 606 46 95 84
Nom del curs
Taller d'autoestima i creixement personal
Durada
12h
Calendari
del 9 d'octubre al 13 de novembre (6 sessions)
Horari
Dijous de 10 a 12h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
A tothom
Preu
10€; 5€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
INTRODUCCIÓ AL PROBLEM SOLVING
Durada
30 hores
Calendari
13, 15, 16, 20, 22 i 23 d'octubre
Horari
de 09.00 h a 14.00 h
Lloc de realització
Costa Brava Centre
Dirigit a
Preu
390€ (100% subvencionables. Descomptes per autònoms i aturats)
Organitza
Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre
Contacte
jlloberol@grupcostabravacentre.com - Judit Lloberol - 972 600 069
Cada persona i cada organització són una realitat única i, coma a tal, tenen objectius i problemàtiques específiques que volen aconseguir o solucionar d’una manera personalitzada. Les intervencions són projectades i contextualitzades per a individus i/o organitzacions en funció dels seus objectius a aconseguir o de les situacions problemàtiques a resoldre. Especialment adequat en contextos d’organització o de grup, de qualsevol tipus, pel seu alt nivell d’eficàcia i d’eficiència. Enfocat tant a resoldre situacions problemàtiques, i de presa de decisions, com a incrementar l’habilitat i flexibilitat operativa. Per posar en pràctica aquest model utilitzem estratègies i estratagemes per acompanyar tant en situacions on és necessari un canvi orientat a la solució d’un problema com en aquelles on l’objectiu és realitzar una millora. En el cas d’una millora, partim d’un objectiu proposat i anem dissenyant un pla d’acció detallat que anem posant en pràctica.
Nom del curs
Consells per l'estalvi familiar: previsió i comptabilitat
Durada
6h
Calendari
13, 20 i 27 d'octubre
Horari
Dilluns de 9.30 a 11.30h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
Obert a tothom
Preu
Gratuït
Organitza
Serveis Socials - Punt d'Igualtat - Agrupació de Parròquies de Sant Feliu de Guíxols - Vall d'Aro (Càritas Diocesana)
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
MÀRQUETING DE GUERRILLA
Durada
4 h
Calendari
14 d'octubre
Horari
De 9.30 a 13.30 h
Lloc de realització
Sala de Plens del Consell Comarcal del Baix Empordà
Dirigit a
Persones emprenedores
Preu
Gratuït
Organitza
Consell Comarcal del Baix Empordà
Contacte
empresa@baixemporda.cat - 972642310
Nom del curs
DESCOBREIX-TE PER A UNA RECERCA DE FEINA EFECTIVA
Documents adjunts
Durada
4 h
Calendari
20 i 27 d'octubre
Horari
De 15 a 17 h
Lloc de realització
Centre Municipal d'Educació
Dirigit a
Preu
Gratuït
Organitza
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
Contacte
ipep@palafrugell.cat - 972611820
De ben segur que saps fer el teu currículum, has passat per entrevistes laborals... Però, coneixes realment quines són les teves potencialitats? Fins a quin punt saps si els teus objectius professionals i laborals estan formulats de la forma més òptima?La clau per arribar a la meta és tenir una direcció clara, ben definida, conèixer amb quins recursos realment comptes, i avançar amb passos ferms.
Nom del curs
Tast de vins: introducció a l'anàlisi sensorial del vi
Durada
10 hores
Calendari
24 octubre, 7-14-21 de novembre
Horari
Divendres de 20 a 22.30h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
Professionals o estudiants del sector de l'hosteleria o persones aficionades al món del vi
Preu
80€; 60€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 55€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65 (el preu inclou tot el material necessari pel curs)
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
CURS DE DJ
Durada
Activitat mensual
Calendari
novembre 2014 (1r curs) i març 2015 (2n curs)
Horari
Dilluns de 17 a 19h
Lloc de realització
Zona Jove (1r pis Pavelló Municipal d'Esports)
Dirigit a
Obert a joves (a partir de 14 anys)
Preu
10€ amb Carnet Jove de Santa Cristina i 20€ persones no empadronades
Organitza
Àrea de Joventut
Contacte
casaldejoves@santacristina.net - 606 46 95 84
Nom del curs
DIRECTIU COACH: L'EXPANSIÓ DEL CAPITAL HUMÀ
Durada
20 hores
Calendari
3, 4, 5 i 6 de novembre
Horari
de 09.00 h a 14.00 h
Lloc de realització
Costa Brava Centre
Dirigit a
Preu
260€ (100% subvencionables. Descomptes per autònoms i aturats)
Organitza
Unió d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre
Contacte
jlloberol@grupcostabravacentre.com - Judit Lloberol - 972 600 069
Directiu coach està dissenyat per formar directius i executius en habilitat de coaching a l’empresa. Proporcionarà als participants la confiança, les habilitats i les eines per fer coaching de forma positiva en el lloc de treball.
Nom del curs
SEMINARI COMPTABLE I FISCAL
Durada
16 Hores
Calendari
4, 11, 18 i 25 de novembre
Horari
De 16.30h a 20.30h
Lloc de realització
Consell Comarcal del Baix Empordà
Dirigit a
A autònoms/autònomes i persones emprenedores
Preu
40 €
Organitza
Consell Comarcal del Baix Empordà
Contacte
empresa@baixemporda.cat - 972642310
Nom del curs
Curs cuina africana
Durada
8h
Calendari
6,13,20 i 27 novembre
Horari
Dijous de 19 a 21h
Lloc de realització
Zona Jove (1r pis pavelló)
Dirigit a
A tothom
Preu
60€; 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Àres d'Igualtat i Joventut
Contacte
igualtat@santacristina.net o bé; casaldejoves@santacristina.net - 972 83 73 91 - 606469584
Nom del curs
CURS DE CUINA AFRICANA
Durada
Calendari
6, 13, 20 i 27 de novembre de 2014
Horari
Dijous de 19 a 21h
Lloc de realització
Zona Jove (1r pis Pavelló Municipal d'Esports)
Dirigit a
Obert a tota la ciutadania (a partir de 14 anys)
Preu
60€, 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro, 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Àrea de Joventut
Contacte
casaldejoves@santacristina.net - 606 46 95 84
Nom del curs
Màrqueting on line: publicitat i promoció a través d'internet i xarxes socials
Durada
10 hores
Calendari
10 novembre al 15 de desembre
Horari
Dilluns de 16 a 18h
Lloc de realització
Punt d'Igualtat
Dirigit a
Persones en actiu i/o aturades
Preu
25€; 10€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 5€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro i aturades o amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro
Organitza
Punt d'Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net - 972 83 73 91
Nom del curs
COMUNICACIÓ EFECTIVA PER A L’ÈXIT PROFESSIONAL
Documents adjunts
Durada
3 h
Calendari
24 de novembre
Horari
De 9.15 a 12.15 h
Lloc de realització
Centre Municipal d'Educació
Dirigit a
Preu
Gratuït
Organitza
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
Contacte
ipep@palafrugell.cat - 972611820
Desenvolupar les competències comunicatives és una eina fonamental per millorar les relacions interpersonals tant a nivell personal com professional. La comunicació eficient és una peça fonamental en els processos de recerca de feina, ja que pots remarcar els teus punts forts i marcar la diferència a l’hora d’optar a una feina.
Nom del curs
COM SUPERAR UNA ENTREVISTA DE FEINA AMB EFICÀCIA
Documents adjunts
Durada
2 h
Calendari
17 de desembre
Horari
De 10 a 12 h
Lloc de realització
Centre Municipal d'Educació
Dirigit a
Preu
Gratuït
Organitza
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
Contacte
ipep@palafrugell.cat - 972611820
Consells pràctics per tenir èxit en l’entrevista de selecció. Durant aquesta sessió pràctica es donaran recursos i consells per millorar les habilitats personals i superar els moments més crítics de l’entrevista.
Nom del curs
Curs cuina japonesa
Durada
8h
Calendari
5,12,19 i 26 de febrer
Horari
Dijous de 19 a 21h
Lloc de realització
Zona Jove (1r pis pavelló)
Dirigit a
A tothom
Preu
60€; 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Àrees de Joventut i Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net o casaldejoves@santacristina.net - 972 83 73 91 - 606469584
Nom del curs
CURS DE CUINA JAPONESA
Durada
Calendari
5, 12, 19 i 26 de febrer de 2015
Horari
Dijous de 19 a 21h
Lloc de realització
Zona Jove (1r pis Pavelló Municipal d'Esports)
Dirigit a
Obert a tota la ciutadania (a partir de 14 anys)
Preu
60€, 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro, 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Àrea de Joventut
Contacte
casaldejoves@santacristina.net - 606 46 95 84
Nom del curs
Curs cuina saludable
Durada
8h
Calendari
30 abril, 7-14-21 de maig
Horari
Dijous de 19 a 21h
Lloc de realització
Zona Jove (1r pis pavelló)
Dirigit a
A tothom
Preu
60€; 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro; 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Àrees de Joventut i Igualtat
Contacte
igualtat@santacristina.net o casaldejoves@santacristina.net - 972 83 73 91 - 606469584
Nom del curs
CURS DE CUINA SALUDABLE
Durada
Calendari
30 d'abril i 7, 14 i 21 de maig de 2015
Horari
Dijous de 19 a 21h
Lloc de realització
Zona Jove (1r pis Pavelló Municipal d'Esports)
Dirigit a
Obert a tota la ciutadania (a partir de 14 anys)
Preu
60€, 45€ persones empadronades a Santa Cristina d'Aro, 30€ persones amb Carnet Jove de Santa Cristina d'Aro o T-65
Organitza
Àrea de Joventut
Contacte
casaldejoves@santacristina.net - 606 46 95 84
Si voleu generar un document PDF amb tots els cursos cliqueu al boto generar PDF. Si voleu escollir quins cursos han de sortir en el document cliqueu sobre els cursos que voleu selecionar i després podreu generar el document PDF amb la vostra selecció.
Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat