3. Foment de l’aprenentatge de la llengua (Mòdul A)

Per garantir un bon procés d’integració de la persona nouvinguda a la societat catalana, aquesta ha d’assolir unes competències lingüístiques bàsiques tant en català com en castellà que li permetin comunicar-se i fer-ne un ús social per assegurar així la igualtat d’oportunitats en la utilització i l’accés als serveis i al mercat laboral.

Aquestes competències lingüístiques bàsiques estan descrites a l’article 11 i 12 del Decret 150/2014 de 18 de novembre que desplega la Llei de 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya i es coneixen com a Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (mòdul A.1) i Mòdul A: competències lingüístiques bàsiques en llengua castellana (mòdul A.2).

El reconeixement d’aquest mòdul A.1 de llengua catalana es fa si la persona usuària: 

  1. Presenta un certificat oficial que acrediti el nivell A2 o superior de llengua catalana.
  2. Presenta un certificat que digui que ha realitzat 90 h de formació en llengua catalana impartits pel Consorci per a la Normalització Lingüística o per entitats que tinguin un conveni amb aquesta institució.
  3. Qualsevol altre supòsit descrit a l’article 11 del Decret 150/2014, com per exemple, superar el qüestionari de valoració de la competència bàsica en llengua catalana.

Així doncs, el Servei d’Acollida Comarcal disposa d’un qüestionari que servirà perquè les persones que accedeixin al servei d’acollida puguin demostrar que disposen de les competències lingüístiques bàsiques descrites al mòdul A1.

Tantmateix, el Servei d’Acollida Comarcal vol oferir els mitjans necessaris per tal que les persones nouvingudes al municipi tinguin dret a adquirir aquestes competències lingüístiques bàsiques de la manera més normalitzada possible. Això passa, primerament, per establir una coordinació amb els diferents serveis de què disposa el municipi dins d’aquest àmbit, com són el Consorci per a la Normalització Lingüística, les escoles d’adults del Departament d’Ensenyament o les aules d’adults municipals, i dissenyar un itinerari d’acollida lingüística que permeti establir una xarxa d’accions formatives que garanteixin l’assoliment dels nivells mínims que estableix la llei.

Quan el municipi no disposi de cap d’aquests recursos, el Servei d’Acollida Comarcal s’encarregarà de buscar algun programa específic que pugui facilitar, com a mínim, l’alfabetització de les persones nouvingudes en aquell municipi mitjançant programes com, per exemple, el Lletres per a tothom de la Direcció General per a la Immigració, o bé entitats socials que puguin impartir la formació.

A continuació, pots trobar alguns enllaços que et poden ser d’interès:


Consell Comarcal del Baix Empordà
C/Tarongers, 12 · 17100 La Bisbal d'Empordà
Tel. 972 642 310
consell@baixemporda.cat

Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi segueix navegant considerarem que n’està acceptant el seu ús. Més informació sobre les cookies