210.378,40 € per recolzar mesures per fer front a la Covid

30/10/2020

També es reforça el suport de mediació intercultural a l’Hospital de Palamós per donar suport als agents que fan seguiment de la Covid.

Dins del paquet de noves mesures socials també s’ha iniciat una campanya de sensibilització contra la violència masclista.

 

El Consell Comarcal del Baix Empordà s’acull al finançament “del Pacto de Estado en matéria de Violencia de género” iniciant una campanya de sensibilització i difusió contra la violència masclista.

L’àrea bàsica de benestar social de l’ens comarcal, segons dades recollides del gener a l’agost, va atendre 771 dones que pateixen o han patit violència masclista.

En el ple d’octubre també es va aprovar és el projecte “En crisi, Transformem la realitat – Projecte Benestar i Comunitat Baix Empordà” que té un pressupost de 210.378,40€. Per poder dur a terme aquest projecte s’ha sol·licitat a Dipsalut la màxima subvenció.

Després de la resolució extraordinària del programa de Dipsalut: Benestar i comunitat Covid-19, s’ha concretat que els diners es destinaran als següents projectes:

  • Una psicòloga que donarà suport a famílies amb persones grans amb dependència. S’hi destina una dotació pressupostària de 20.000€
  • Un projecte pilot de targetes moneder per complementar els centres de distribució d’aliments amb un increment del pressupost de 95.990,90€
  • Es donarà continuïtat al projecte de Treballadores familiars especialitzades en infància que donen suport a famílies en situació de risc i d’exclusió social amb un pressupost de 35.500€
  • Es destinen 18.887,50€ en la compra de material informàtic per facilitar l’atenció degut a les necessitats sorgides de la Covid
  • I finalment s’invertiran un total de 40.000€ en material de protecció.

 

Col·laboració amb l’Hospital de Palamós

El Consell Comarcal del Baix Empordà, en el marc d’un conveni de col·laboració ja existent amb l’Hospital de Palamós, reforça, temporalment, el servei de mediació intercultural amb la finalitat de donar suport als agents COVID encarregats de la detecció i seguiment de possibles contacte de casos positius. D’aquesta manera s’ofereix col·laboració en posar fre l’actual creixement de la pandèmia.

Per a la consellera comarcal Sílvia Romero “aquestes ajudes són molt importants per la comarca, i reforcen totes les accions que fa mesos que impulsem per fer front a les necessitats de les persones més vulnerables del Baix Empordà. Som conscients del moment difícil pel que passen moltes famílies per això intentem adaptar-nos cada dia a les noves problemàtiques per fer-hi front, com és el cas de l’augment de casos de violència masclista derivat de la crisi de la Covid, o la major necessitat d’ajudes per alimentació i suport psicològic a les persones grans que viuen la crisi amb més soletat”.