Albons duplica l’índex de recollida selectiva el primer mes d’implantació del sistema Porta a Porta

23/12/2020

El municipi ja es troba al capdavant dels municipis de Catalunya que més reciclen, amb un índex del 85%. 

Abans de la implantació del Porta a Porta Albons reciclava de mitja un 41%. El 5 d’octubre el municipi va iniciar el canvi de model de recollida per millorar substancialment els índex de recollida i la imatge del poble amb deixalles al voltant dels contenidors. Durant el mes d’octubre, varen conviure els dos models i a partir del mes de novembre ja no hi havia els contenidors de carrer i la recollida s’ha fet d’acord amb el sistema Porta a Porta, amb una recollida i un seguiment individualitzat. Aquest canvi de model ha suposat que l’índex de reciclatge s’hagi duplicat.

Passat el primer mes de la implantació del nou model el canvi ha estat espectacular, ja que s’ha passat d’un 41% de mitja d’índex de reciclatge al 85%.

Si el novembre de l’any passat es van portar 16.540 kg a l’abocador, amb el sistema porta a porta d’enguany i durant el mateix més s’han portat només 1.735 kg, és a dir, que s’ha reduït fins el 15 % el que no s’ha reciclat. Bona part d’aquesta fracció és tèxtil sanitari com bolquers, compreses i sorra de gat.

La fracció que es recull més vegades a la setmana és la fracció orgànica per evitar males olors. Es recullen una mitjana de 180 bosses diàries, mentre que la fracció que més treuen les llars és la d’envasos, amb una mitjana de 200 galledes cada vegada que es recull. 

El rebuig, que és la fracció que abans del Porta a Porta era la majoritària, actualment es recull cada quinze dies, i és la que menys han utilitzat els ciutadans d’Albons, amb una mitjana de 112 galledes.

Des del Consell Comarcal, que és qui gestiona el servei, també se’n fa el seguiment i acompanyament exhaustiu, de manera que no només és important que tothom participi, sinó que es faci bé.

Per ajudar als ciutadans a conèixer com es seleccionen els residus que generen diàriament es fa un recull de les incidències i es truca a cada casa per resoldre els dubtes i així anar millorant la qualitat del material recollit.

Per al conseller comarcal del Medi Ambient, Marc Calvet: “sabem per experiència que la implantació del Porta a Porta és sinònim de capgirar les xifres del reciclatge cap a bé, estem molt contents que Albons s’hagi sumat a la iniciativa. Des del Consell Comarcal seguirem treballant per engrescar més municipis, fent augmentar l’índex de reciclatge al Baix Empordà per aconseguir una comarca més sostenible. “