Amb l’arbitratge de consum, hi guanya tothom

02/12/2022

L’Agència Catalana del Consum inicia una campanya de foment de l’arbitratge per donar a conèixer a la ciutadania aquest mecanisme extrajudicial de resolució de conflictes i, al mateix temps, perquè les empreses coneguin els beneficis de formar part del si

L’Agència Catalana del Consum inicia una campanya de foment de l’arbitratge sota el lema “Arbitratge de consum, hi guanya tothom”, per donar a conèixer a la ciutadania aquest mecanisme extrajudicial de resolució de conflictes que és voluntari, gratuït i molt més senzill i àgil que no pas la via judicial. Per tant, en una relació de consum, l’arbitratge esdevé la via òptima per resoldre les reclamacions, especialment quan són de quanties baixes.

Al mateix temps, la campanya va dirigida a totes les empreses i els professionals que comercialitzen productes o serveis a Catalunya, per tal que coneguin els beneficis d’estar adherits al sistema arbitral de consum, una marca de qualitat que ofereix la garantia que davant de qualsevol controvèrsia el cas es podrà resoldre.

L’arbitratge de consum ofereix beneficis tant a les persones consumidores com a les empreses o professionals que s’hi acullen per resoldre les reclamacions que poden sorgir amb la seva clientela:

  • Genera confiança

És un mecanisme voluntari i conciliador que ofereix un plus de qualitat per a les empreses i que permet fidelitzar els clients, ja que es garanteix la predisposició a resoldre les possibles reclamacions. 

  • És gratuït i senzill

No té cap cost, les parts implicades es poden defensar per si mateixes –sense necessitat d’advocat– i no hi pot haver condemna en costes com quan es recorre a la via judicial.

  • Garanteix la imparcialitat

La solució és en mans d’un òrgan arbitral que garanteix la transparència i la imparcialitat.

  • D’obligat compliment

La decisió de l’òrgan arbitral –el laude– té els mateixos efectes que una sentència judicial.

 

Actualment, hi ha 8.889 establiments comercials adherits al sistema arbitral de consum, per mitjà de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, que poden consultar-se en el cercador d’empreses adherides.

 

Fes una ullada al vídeo de la campanya.