Com a persona consumidora també tens drets lingüístics

05/12/2022

L'Agència Catalana del Consum posa en marxa una campanya informativa i d’empoderament ciutadà amb l’objectiu que les persones consumidores coneguin els seus drets lingüístics i els exerceixin

Com a persones consumidores tenim un seguit de drets bàsics reconeguts en la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, entre els quals també hi ha els drets lingüístics.

En les nostres relacions de consum tenim dret a expressar-nos oralment i per escrit en la llengua que escollim, tant en català com en castellà. Els interlocutors també poden respondre en qualsevol d’aquestes dues llengües.

D’acord amb el que preveu el Codi de consum, les empreses i els establiments comercials tenen l’obligació d’oferir com a mínim en català:

  • Tota la informació comercial i les invitacions de compra, com per exemple la carta d’un restaurant, els fullets publicitaris, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit o les factures.
  • Les senyalitzacions i els cartells d’informació general de caràcter fix, per exemple, el cartell exterior visible des del carrer indicatiu de l’activitat comercial, el cartell de l’horari comercial, la retolació interior relativa a les ofertes o serveis en un establiment, els rètols interiors de les seccions dels establiments o de les botigues o, fins i tot, els lineals de les prestatgeries on s’exposen els productes per a la seva venda.
  • L’etiquetatge dels productes no alimentaris, és a dir, les informacions i les advertències de seguretat, les instruccions de funcionament i totes aquelles dades que es considerin obligatòries, d’acord amb la normativa sectorial aplicable a cada cas.
  • Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequat dels productes i els serveis, d’acord amb les seves característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.
  • Els contractes de subministraments com ara la llum, l’aigua, el gas o la telefonia; dels serveis financers o d’assegurances, etc.

 

La vulneració dels drets lingüístics establerts a la normativa pot tenir la consideració d’infracció administrativa, per tant pot ser denunciada mitjançant el formulari web de l'Agència Catalana del Consum.

 

Fes una ullada al vídeo de la campanya.