Conveni amb la Unió d’Empreses d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre

20/05/2021

El conveni permetrà treure conclusions més precises en els estudis que realitza l’Observatori del Turisme del Baix Empordà. A banda la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre ha formalitzat l’adhesió a la marca Empordà.

El Consell Comarcal del Baix Empordà gestiona l’Observatori del Turisme del Baix Empordà (www.observatoriemporda.com), projecte que engloba indicadors i dades de l’activitat turística i econòmica de la comarca. Aquestes dades són obtingudes de fonts primàries en forma d’enquestes als turistes i de fonts secundàries a través de dades facilitades per diverses institucions turístiques.

És per això que el Consell Comarcal està interessat en establir un nou marc de col·laboració amb empreses i entitats de la comarca per tal d’obtenir dades de l’activitat turística del sector turístic privat per incloure-les a l’observatori comarcal.

La Unió d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre és una entitat sense ànim de lucre, que treballa per a la defensa dels interessos de les empreses del sector de l’hostaleria i que en l’actualitat agrupa prop de 400 empreses del sector de l’hostaleria i el turisme, principalment, de la comarca del Baix Empordà. Inclou allotjament de tipus hoteler i de càmping.

És en aquest marc que es proposa la col·laboració que s’ha formalitzat aquest matí amb la signatura del conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre.

Els objectius de la col·laboració són diversos entre els quals destaca el compromís que pren l’entitat de distribuir entre els seus membres diferents models d’enquestes i realitzar-ne un mínim de 600 als visitants, a més de desenvolupar una enquesta anual de sostenibilitat per a cada establiment. Per la seva banda el Consell Comarcal, es compromet a fer difusió de les activitats de l’entitat.

Les dades obtingudes en les enquestes realitzades s’agregaran a la plataforma de l’observatori amb la resta de dades comarcals i serviran per a la realització d’un informe comarcal anual. Ambdós actors podran crear indicadors per a l’observatori vinculats a l’activitat turística del sector d’allotjament hoteler.

A banda cal destacar que l’entitat s’ha adherit a la marca Empordà. La marca Empordà va nèixer al 2019 amb la voluntat de representar un territori amb una essència comuna, pròpia i diferenciada. Qualsevol marca consitutïda per una entitat, associació, empresa o organització pot adherir-se a “Empordà” sempre que desenvolupi la seva activitat a l’alt o el Baix Empordà essent aquesta representativa del territori i impulsora de la seva identitat, cultura, productes autòctons o espais naturals.

En la signatura hi ha assistit el president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, el vicepresident i conseller comarcal de Turisme, Xavier Dilmé, i la Presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Halle.

El President, Joan Manel Loureiro, ha posat èmfasi en la importància d’establir convenis de col·laboració amb actors del sector “per saber de primera mà l’estat de salut del sector turístic i poder proposar propostes de millora tot impulsant col·laboracions entre el sector públic i el privat”.

Per la seva banda, Xavier Dilmé ha posat l’accent en la col·laboració entre el sector públic i el privat per treballat plegats cap a un mateix objectiu, donar un impuls a l’economia de la comarca tot fent-la créixer d’una manera regular i sostenible.

Per a Bàrbara Halle, presidenta de la Unió d’empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre: “per a nosaltres és un fet molt positiu la signatura d’aquest conveni, que ens permetrà traslladar el nostre punt de vista i la realitat que vivim a diari a l’administració per trobar solucions a la crisi actual entre tots”.