Dia de la Visibilitat Bisexual

23/09/2020

Es tracta d’una jornada per celebrar i visibilitzar la bisexualitat com una orientació sexual més. L’origen de la data coincideix amb l’aniversari de l’activista bisexual Gigi Raven Wilbur i amb la mort del doctor Sigmund Freud, que fou qui va utilitzar e

Manifest per commemorar el Dia de la Visibilitat Bisexual

El 23 de setembre de l’any 1999, els activistes de la International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) van reivindicar aquesta data com el Dia de la Visibilitat Bisexual. Es tracta d’una jornada per celebrar i visibilitzar la bisexualitat com una orientació sexual més. L’origen de la data coincideix amb l’aniversari de l’activista bisexual Gigi Raven Wilbur i amb la mort del doctor Sigmund Freud, que fou qui va utilitzar el terme per primera vegada.


Sovint es creu erròniament que la bisexualitat és trànsfoba i binària, però la bisexualitat és una identitat plurisexual més, basada en la “capacitat de sentir atracció sexual i/o afectiva envers persones de més d’un gènere, no necessàriament a la vegada, ni de la mateixa manera, ni en la mateixa intensitat”, tal com assenyala Robyn Ochs, activista bisexual. En el Manifest Bisexual de l’any 1990, les activistes bisexuals reivindicaven el següent: “la bisexualitat és una identitat completa i fluida. No assumeixis que la bisexualitat és binària o dual [...]. De fet, no assumeixis que només hi ha dos gèneres”.


Des d’aleshores, l’activisme bisexual ha fet esforços per aconseguir un lloc dins del col·lectiu LGBTI i de la societat. A més, intenta erradicar la bifòbia de les estructures socials i lluita per trencar els mites i estereotips que marquen la vida de les persones bisexuals.
Per tot plegat, el Consell Nacional LGBTI de Catalunya reivindica el següent:


 Cal continuar lluitant per erradicar els mites i estereotips bisexuals en l’àmbit social. Cal seguir fent formacions específiques a les persones que treballen en les administracions i institucions del nostre país, en tots els àmbits de la nostra societat, a l’escola, als CAP, als ajuntaments... És imprescindible que, en les empreses privades, les persones bisexuals no tinguin por de sortir de l’armari. La invisibilitat en l’àmbit laboral agreuja les possibilitats d’assetjament bifòbic i coarta drets i llibertats.
 En els nostres centres escolars volem que hi hagi espais segurs per a les persones bisexuals. El professorat, l’alumnat i el personal no docent han d’assolir coneixements específics sobre la realitat bisexual i LGBTI amb l’objectiu de lluitar contra l’assetjament bifòbic.
 Calen protocols ginecològics específics per a les persones bisexuals. El conjunt de professionals s’han de continuar formant per conèixer les necessitats de les persones bisexuals, ja que, si no, massa sovint ens trobem amb errors de diagnòstic i tractaments no adequats.
 És necessari intervenir per reduir les situacions de vulnerabilitat id’exclusió social que poden estar patint algunes persones bisexuals. La bifòbia, que és present no només en el conjunt de la societat, sinó també en el mateix col·lectiu LGBTI, sovint provoca situacions d’aïllament social i, per tant, de patiment personal.
 En les nostres entitats i en la nostra vida volem que el cissexisme s’allunyi de la bisexualitat. La bisexualitat mai exclou les persones trans*, les nostres identitats de gènere no tenen relació amb les nostres orientacions del desig o l’afecte.


23 de setembre de 2020 Consell Nacional LGBTI de Catalunya