Dia europeu de la Igualtat salarial

22/02/2022

Saps que després de 12 anys la bretxa salarial entre homes i dones a Catalunya només ha baixat un 3,78%?


Avui, 22 de febrer se celebra el dia europeu de la igualtat salarial de gènere. Segons l'Enquesta Anual d'Estructura Salarial (EAES), estudi elaborat per CCOO de Catalunya i presentat el passat 14 de febrer, la bretxa salarial l'any 2008 era de 24,4% mentre que l'any 2020 ha estat del 20,62%, la qual cosa suposa només una disminució del 3,78%.

L'estudi de CCOO de Catalunya sobre la bretxa general de gènere evidencia que la seva reducció progressiva s'ha donat al mateix temps que aspectes negatius com l'augment de les desigualtats salarials entre les pròpies treballadores, baixades salarials als estrats més vulnerables i un augment del percentatge de treballadores que cobren salaris per sota del SMI.

Alhora presenta una dotzena de propostes per reduir la bretxa salarial de gènere que inclouen des de mesures d'aplicació immediata arran de la reforma laboral a l'increment del SMI fins al 60% del salari mitjà segons els paràmetres establerts per la Carta Social Europea, passant pel reforçament de la Inspecció de Treball, canvis legislatius diversos, polítiques actives de formació i en matèria de plans d'igualtat i de corresponsabilitat en tasques de cures i l'àmbit socioeducatiu, entre d'altres.

Font: https://www.ccoo.cat/wp-content/uploads/2022/02/informe-bretxa-salarial-2022.pdf