El Baix Empordà treballa per avançar cap a la igualtat efectiva de gènere 

24/03/2022

Representants del Consell Comarcal del Baix Empordà i ajuntaments de la comarca es van reunir dilluns de forma telemàtica amb l’objectiu d'elaborar una diagnosi del Pla d’Igualtat de Gènere del Baix Empordà.


En el procés participatiu amb representants polítics del Baix Empordà es van examinar les desigualtats, les necessitats existents i les oportunitats d'implementació de polítiques d'igualtat de gènere al territori, amb la finalitat de planificar actuacions per a avançar cap a la igualtat efectiva entre homes i dones. 

La reunió va comptar amb la participació de Sílvia Romero, vicepresidenta del Consell Comarcal; Dolors Subirana, consellera comarcal; Gemma Coll, regidora de l'Ajuntament de Begur; Marta Geli, regidora de l'Ajuntament de Calonge-St. Antoni; Iolanda Quintana, regidora de l'Ajuntament de Verges; Mercè Orduña, en representació del portaveu del PSC del Consell Comarcal i Roser Huete, portaveu de la CUP del Consell Comarcal. 

Així doncs, es tracta d'un procés que ha de servir per desenvolupar un marc de referència que orienti els continguts i les actuacions del Consell Comarcal, així com dels municipis que formen la comarca, especialment els municipis de menys de 20.000 habitants, definint les línies de treball a curt, mitjà i llarg termini. 

Per dur a terme la diagnosi ja s'havien fet dos processos participatius, per una banda, amb personal tècnic i, per l'altra, amb entitats i ciutadania. També s'ha difós una enquesta adreçada a tota la ciutadania i, actualment, s'estan efectuant entrevistes. A partir de la informació obtinguda i de les dades socioeconòmiques i de població de la comarca es plantejarà una proposta integrada i sistemàtica de les polítiques i actuacions comarcals orientades a l'assoliment de la igualtat de gènere. 

Aquesta fase de diagnosi proporciona informació sobre la situació de partida per a l'elaboració del IV Pla per a la Igualtat de Gènere de Baix Empordà, una eina que servirà per desplegar les accions necessàries per anar aconseguint la igualtat de gènere a la comarca, facilitant als municipis que ho vulguin la seva adhesió i que serveixi com a punt de partida per a desenvolupar les seves pròpies polítiques d'igualtat nodrint-se també del treball en xarxa. 

Per a la vicepresidenta i consellera comarcal d'Igualtat, Sílvia Romero, "aquest pla serà un element vertebrador per poder sumar esforços i col·laborar entre els municipis de la comarca a l'hora de treballar conjuntament per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones al Baix Empordà".