El CCBE aprova el pressupost per al 2022 i un nou conveni col·lectiu dels empleats públics

20/12/2021

El ple ha aprovat inicialment el pressupost per al 2022 que ascendeix a 27 milions d’euros, que destina la meitat de recursos a l’acompanyament social. També s’ha aprovat un nou conveni col·lectiu pels empleats públics del Consell que renova l’antic.

 

Aquesta tarda s'ha celebrat una sessió plenària ordinària al Consell Comarcal del Baix Empordà en què destaca l'aprovació inicial del pressupost i plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Empordà per a l'any 2022.

També destaca que s’ha aprovat l'acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics del Consell per al període 2022-2025, que pretén ser una eina per facilitar que el Consell Comarcal esdevingui una administració moderna, ràpida, flexible, adaptada, amb visió estratègica a mig i llarg termini i que parli i col·labori amb el ciutadà i amb el seu entorn. La proposta va ser aprovada pel personal del Consell Comarcal el passat dia 2 de desembre amb un suport del 92%.

A l’inici de la sessió, s’ha ratificat la sol·licitud de subvenció al Departament d'Empresa i Treball per portar a terme el projecte Treball i Formació Baix Empordà 2021 MG45 i DONA redactat per l'Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Alhora s'ha aprovat inicialment el Reglament d'ús de la marca col·lectiva "Empordà" per al seu registre davant l'oficina espanyola de patents i marques. A continuació, se sotmetrà el Reglament a informació pública per tal que es puguin formular les reclamacions o al·legacions pertinents i, finalment, donar-lo per aprovat.

També s'ha aprovat el conveni de delegació dels serveis de recaptació executiva per part de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni al Consell Comarcal del Baix Empordà.

En la sessió plenària celebrada aquest vespre també s'ha aprovat el pressupost pel 2022, de 27.236.583,42 € en què es destina més de la meitat dels recursos a l'acompanyament social, com són àrees com el Centre Tramuntana, Ensenyament, Benestar Social, Habitatge. I també reforça l'acció per a reactivar l'economia i combatre el canvi climàtic, en àrees com les de Promoció Econòmica, Turisme i Sostenibilitat i Acció Climàtica.

En l'ordre del dia s'ha ratificat la sol·licitud al Departament d'Empresa i Treball de la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials dels centres especials de treball.

Així mateix, s'han ratificat les sol·licituds de subvenció a l'Agència de Residus de Catalunya, per una banda, per portar a terme actuacions de millora a les deixalleries que gestiona el Consell i la construcció de quatre noves deixalleries i, d'altra banda, per portar a terme diferents actuacions per a millorar la recollida selectiva als municipis de la comarca.

El plenari també ha tractat l'adjudicació del contracte de concessió dels serveis de recollida de residus i gestió de la Planta de Transferència a la comarca del Baix Empordà a l'empresa Recuperacions Masnou, SL, ja que ha estat la millor oferta presentada a la licitació.

Al final de la sessió s'han ratificat les bases reguladores, aprovades inicialment el 18 de novembre, per a l'atorgament d'ajuts econòmics individuals de desplaçament a l'alumnat escolaritzat en els nivells d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil dels centres públics i privats concertats de la comarca del Baix Empordà per al curs 2021-2022.

Finalment, s’ha aprovat una moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SomEscola.cat que fa una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu català, i insta a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo.