El CCBE ha estat seleccionat per l’establiment de l’oficina local de transició energètica

16/11/2020

El Consell Comarcal va presentar la seva proposta al juny a la Diputació de Girona per poder ser escollit seu d’una de les noves oficines de transició energètica.

El mes de juny la Diputació de Girona va aprovar les bases pels criteris de selecció de consells comarcals per a l’establiment de les oficines locals de transició energètica, a la qual el Consell Comarcal del Baix Empordà va presentar la seva proposta i aquesta setmana s’ha anunciat que ha estat una de les tres seleccionades.

 

L’oficina de transició energètica funcionarà durant un període de prova de tres anys per promoure la mobilització d’inversions en energia sostenible al sector industrial, residencial, turístic i agrícola. La Diputació de Girona aportarà un tècnic especialitzat en projectes d’eficiència energètica i d’impuls de les energies renovables a l’oficina, que es coordinarà amb les estructures de l’ens.

L’oficina, impulsada des de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà com a part de l’estructura bàsica i actual de l’àrea, persegueix objectius com informar i conscienciar a la ciutadania i al sector empresarial de la urgència d’implantar un canvi de model energètic, així com dinamitzar el sector energètic existent.

Per tal d’aconseguir les fites s’han marcat propostes per cada sector, dividides en 4 eixos. 

Un dels eixos és el sector turístic, on es vol incloure mesures tant d’estalvi com d’implantació d’energies renovables al decàleg de bones pràctiques de turisme responsable adreçat a visitants i turistes amb consells per visitar el destí d’una manera responsable i el decàleg de turisme responsable adreçat a organitzacions que gestionen el desenvolupament turístic de la destinació i al manual de bones pràctiques de turisme responsable per empreses turístiques. El Consell Comarcal del Baix Empordà aposta pel turisme responsable i sostenible, impulsant  bones pràctiques a les empreses del sector de la mà de les associacions empresarials com són el Grup Costa Brava centre, l’Associació de Càmpings de Girona, l’Associació de Turisme rural, i ara és el moment d’incloure mesures cap a un canvi de model energètic.

El segon eix,  impulsat des de l’Àrea de promoció econòmica, passa per dissenyar un conjunt d’accions que permetin millorar i impulsar el conjunt de polígons d’activitat econòmica del territori, potenciar aquests espais empresarials com a motor alternatiu, al que s’estudiaran opcions d’estalvi i transició energètica.

Dins de la mateixa àrea s’impulsarà tant la formació dels professionals del sector d’instal·lacions com la seva promoció, per fer arribar els seus serveis a la ciutadania per així impulsar instal·lacions més eficients, que permetin estalvi o generació d’energia renovable. 

Des d’Habitatge es treballa amb eines i recursos tant materials com tècnics, per arribar a la població i impulsar accions d’estalvi i eficiència energètica, així com actuar a les llars més vulnerables. També s’informa de mesures que ajuden a l’estalvi i a la transició energètica.

I des del quart eix, l’administració local, es volen seguir redactant i impulsant totes aquelles accions incloses en els PAES (Plans d’Acció per l’Energia Sostenible) i PAESC (documents estratègics de planificació energètica i climàtica locals), assessorant els Ajuntaments en matèria d’eficiència i estalvi d’energia; per promoure la instal·lació d’energies renovables en edificis municipals, el projecte 50/50 a les escoles, i impulsant campanyes d’informació per fer arribar als ciutadans propostes de canvi de model energètic, perquè coneguin les possibilitats existents, i implantin millores en els habitatges, així com bones pràctiques en matèria de consum energètic.

Els principals indicadors per avaluar i mesurar l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables són el càlcul del total de reducció del consum d’energia anual i els totals de producció d’energies renovables elèctrica i tèrmica en un marge de tres anys.

Amb tot, la intenció del Consell Comarcal és millorar les maneres de produir, distribuir, gestionar i consumir l’energia a través del projecte comarcal de transició energètica, posant a la pràctica accions concretes per preservar el medi ambient i lluitar contra el canvi climàtic.