El CCBE i els Ajuntaments amb sòl industrial comparteixen experiències d’altres polígons de l’estat

27/10/2020

Es desenvolupa el primer dels cinc fòrums que contempla el Pla d’accions per a la millora i dinamització dels polígons empresarials del Baix Empordà, amb la participació de Marta Marzoa, gerent de l’Associació d’empresaris del polígon Sapón-arteixo

Aquest projecte, liderat pel Consell Comarcal i subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, contempla la realització de cinc fòrums o espais de debat i de millora de la xarxa que facilitin el canal i la interacció davant les actuacions i projectes futurs. S’inclouen també continguts de referència en matèria de bones pràctiques o en la identificació d’altres experiències, amb l’objectiu que serveixin de canal o eix per al debat, anàlisi i obtenció de conclusions. 

Els fòrums, en format webinar, es van iniciar el passat 22 d’octubre amb la temàtica centrada en la col·laboració público-privada com a fórmula evolutiva en els polígons industrials. La ponència va anar a càrrec de Marta Marzoa Rodríguez, gerent de l’Associació d’empresaris del polígon de Sabón-Arteixo, i va comptar amb la participació d’11 ajuntaments de la comarca.

Els propers fòrums que es portaran a terme de manera consecutiva durant els dijous dels mesos d’octubre i part de novembre: 

  • Les sinergies entre les empreses dels polígons empresarials del territori, amb la participació de María Jesús García, gerent de la comunitat de propietaris del polígon industrial de Bergono.  (29-10-20 de 9:30 a 11 h )
  • Les polítiques públiques en matèria de desenvolupament econòmic de l’àmbit local i l’impuls de la creació de llocs de treball estables, amb la participació d’Alejandro Loustaunau, gerent de l’Egaz Txorrerri, serveis de promoció econòmica de la mancomunitat del Txorrerri. (5-11-20 de 9:30 a 11 h )
  • La recerca de l’eficiència i el valor en els polígons empresarials de menor dimensió, amb la participació de Germán Saiz Mantecón, tècnic de la Societat pel desenvolupament de la província de Burgos.  (12-11-20 de 9:30 a 11 h )
  • Infraestructures de valor en els polígons d’activitat econòmica, amb la participació de Marisa Negrete,gerent de la Federació de polígons industrials d’Astúries. (19-11-20 de 9:30 a 11 h )

 

En el decurs del fòrum, es va posar de manifest que a consolidació de la col·laboració publico-privada és un procés a molt llarg termini, en el qual les parts s’han de conèixer, avançar i consolidar la seva cooperació en un àmbit de sinergies i de relació basada en la confiança mútua. En aquest mateix sentit, la col·laboració en l’àmbit privat sorgeix, en la immensa majoria dels polígons empresarials, per donar resposta a una situació de demanda d’atenció (abandonament de les infraestructures, seguretat, manteniment...).

La ponent va considerar la col·laboració publico-privada com a essencial per aconseguir el desenvolupament evolutiu d’un polígon empresarial, entenent que dues parts han d’interactuar dia a dia en la millora de la convivència i la generació de riquesa. Una col·laboració ha d’anar més enllà de la relació empreses-ajuntament per ser una col·laboració entre les empreses i tot el conjunt d’entitats i/o organitzacions participants, i ha de planificada i continuada en el temps.

Segons va explicar Marta Marzoa, es requereix que partir de la identificació de tots aquells agents locals que puguin generar xarxa al voltant del seu lideratge es pugui evolucionar posteriorment cap a una cooperació en l’àmbit comarcal, com a segon pas. Cal tenir en compte, a més, que la col·laboració publico-privada no requereix més pressupost o més esforç, sinó que requereix tenir la capacitat de compartir i de cooperar en la gestió més eficient dels recursos existents amb un criteri homogeni i compartit.