El CCBE rep una subvenció de Dipsalut de 5.000 € per fer front a la situació de crisis actual

20/01/2022

El Consell Comarcal del Baix Empordà rep una subvenció de Dipsalut de 5.000 € per fer front a la situació de crisis econòmica i social agreujada pels efectes de la Covid19

 

El projecte inclou actuacions per prevenir i reduir els riscos d’exclusió social a les situacions de sensellarisme a la comarca

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha rebut una subvenció de 5.000€ de l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona, DIPSALUT, per oferir a les persones sense llar una solució amb caràcter d’urgència pel que fa a l’habitatge i a la cobertura de les necessitats bàsiques, a més d’un suport socioeducatiu perquè puguin iniciar un projecte de vida autònoma arrelat a la comunitat per potenciar-ne l’empadronament i l’autosuficiència.

Les accions que es duen a terme són entre d’altres, tasques de detecció activa de persones en situació de sensellarisme, solucions habitacionals individuals o compartides i proporcionar alimentació i espais per a la higiene personal.

La  pandèmia per la Covid19, ha agreujat la situació de moltes famílies de la comarca, que han patit la pèrdua de l’habitatge habitual per no haver pogut fer front al pagament de la quota hipotecària de l’habitatge o al pagament del lloguer.