El Consell ajuda a reactivar el sector pesquer de la comarca amb el projecte “El Peix a l’Escola”

19/05/2021

“El peix a l’escola” és una iniciativa que busca donar suport al sector pesquer i potenciar el consum d'aquest producte entre l'alumnat d’infantil i primària de la comarca

El Consell Comarcal engega un projecte per introduir el peix de proximitat en els menús escolars del Baix Empordà i millorar el coneixement del món de la 

pesca

El Consell Comarcal, amb el suport de Galp Costa Brava, inicia el projecte “El Peix a l’Escola, sensibilització del consum de peix a les escoles del Baix Empordà” amb la finalitat de potenciar el sector pesquer i el consum del peix de proximitat a la comarca. La necessitat que atén aquest projecte és el desconeixement cap al consum de peix, el món de la pesca i, concretament, l’ofici de pescador i el seu producte, que pateix un important grau de desconeixement entre la societat.

La iniciativa neix al Consell Comarcal del Baix Empordà quan detecta un dèficit de coneixement del peix i del seu consum entre els nens i nenes de la comarca, especialment entre els que estan en edats escolars d'infantil i primària. El Consell Comarcal del Baix Empordà és qui gestiona la competència dels menjadors escolars de 38 centres educatius d'infantil i de primària de la comarca, arribant diàriament a més de dos mil alumnes.

El consumidor de peix va envellint i provoca una davallada de la cultura pesquera: la  ignorància de les espècies autòctones i desconeixença de les receptes de peix i marisc. Segons el conseller comarcal de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé: “Des del Consell Comarcal es vol ajudar a visibilitzar el sector pesquer i fer una aposta decidida per l'economia blava, i amb aquest projecte fem un pas important cap a aquest objectiu. Som comarca blava i ho volem continuar sent, per la qual cosa les noves generacions han de conèixer el sector i gaudir del producte que ens ofereix”.

El projecte està definit per quatre línies motores:

  1. Xarxa de cooperació

Es constituirà una taula de treball amb agents rellevants i amb expertesa dins del sector, representants de l’àrea d’Ensenyament que lidera el projecte Educació 360 i gestiona l'espai de menjadors escolars de la comarca i l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Baix Empordà.

L'objectiu d’aquesta taula de treball és establir les bases per introduir el peix als menús dels menjadors escolars. L’àrea d'ensenyament està treballant en la licitació dels menjadors escolars per al curs 2021-2025, en la qual, es proposaran criteris per afavorir la introducció i compromís de productes de proximitat del sector pesquer. La taula ha de valorar la disponibilitat del sector pesquer per servir una quantitat determinada de peix, el tipus d'espècie i el cost, per avaluar si pot ser introduït als menús escolars que es gestionen al Baix Empordà.

  1. Formació

Amb l'objectiu de sensibilitzar i promoure el coneixement i consum de peix entre l'alumnat del Baix Empordà, es formaran els equips de menjadors escolars, formats per personal de cuina, coordinadors/es i monitors/es. La finalitat és que el personal que treballa en els 38 centres d'educació infantil, primària i ESO, disposi de la informació, coneixement i eines necessàries per poder fer tallers i donar tota la informació dins de l'espai de menjador, que inclou el projecte Educació 360. Això permetrà arribar a més de 2.500 alumnes que fan ús del servei de menjador als centres educatius diàriament. 

  1. Recerca

Es desenvoluparà una proposta tècnica de base científica basada preferentment, en la utilització d'espècies que tenen poca sortida al mercat convencional. L'objectiu és crear un prototip que superi dos grans obstacles per a la introducció del peix a les escoles: el preu i les espines.

  1. Comunicació

Amb la finalitat de promoure el consum de peix, els seus beneficis i la importància del sector pesquer, es crearà i es farà difusió d'un Recull de recursos i recomanacions, que inclouran informació sobre els aspectes treballats dins l'espai de menjador, dirigit a les famílies.

També es facilitaran receptes amb peix: aquest recull de receptes inclou espècies poc comunes, amb alt valor nutritiu o de temporada i seran sobretot per completar els menús del menjador escolar.

Els recursos estaran disponibles per les famílies a la web del Consell Comarcal del Baix Empordà i se'ls enviarà a través d’SMS  i correu electrònic. 

El Consell Comarcal del Baix Empordà forma part de l'Aliança Educació 360, una iniciativa educativa, social i política que promou connectar els aprenentatges que es donen en els diferents temps, espais i recursos de dins i fora dels centres educatius. L'Educació 360 impulsa el treball en xarxa de tots els agents educatius d'un mateix territori, amb l'objectiu d'aconseguir l'equitat i de generar més i millors oportunitats educatives.

L'objectiu és treballar en el projecte “El Peix a les Escoles” a través del projecte Educació 360 arribar a les escoles, per tal de desenvolupar una campanya de promoció del consum dels productes pesquers i proximitat; informar, sensibilitzar i formar sobre els beneficis del peix; divulgar receptes i recomanacions de consum; crear les bases tècniques per disposar d’un prototip basat en espècies poc consumides; i donar valor al sector pesquer tradicional de la comarca.

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha desenvolupat projectes i serveis estratègics des de fa més de vint anys en l’àmbit de la promoció econòmica. En aquest àmbit, la Xarxa Tràmec és un espai de col·laboració publicoprivada que neix l’any 2017 amb l’objectiu de potenciar el creixement, la viabilitat i la professionalització del sector fent èmfasi en tres eixos: innovació, sostenibilitat i pesca.