El Consell Comarcal defensa i promou els valors de la marca Empordà 

14/02/2022

En el ple ordinari celebrat aquesta tarda s’ha fet la lectura del manifest per al reconeixement dels valors que l’Empordà té com a territori i societat i s’anima a les persones, empreses, institucions i entitats a donar-hi suport.


Aquesta tarda el Consell Comarcal del Baix Empordà ha celebrat la primera sessió plenària ordinària del 2022. Entre els diferents punts tractats es destaca la pròrroga del contracte de la concessió del servei de recollida de residus del Baix Empordà amb l’empresa actual per garantir la continuïtat del servei públic obligatori i essencial de recollida de residus municipals a la comarca.  

Un dels punts a destacar ha estat l’aprovació de la modificació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Baix Empordà seguint els passos necessaris per anar avançant cap a l’estabilització del personal de l’ens. 

En el ple també s’ha designat com a nou representant del Consell Comarcal al Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) al vicepresident tercer, Enric Marquès. Cal recordar que el CPNL és un ens creat a partir de la voluntat comuna de la Generalitat i de nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits. Amb aquesta finalitat, el Consorci disposa d’un equip humà especialitzat i de mitjans tècnics per atendre les necessitats de formació, d’assessorament o de gestió lingüística. 

S’ha fet la lectura del manifest per al reconeixement dels valors de la marca Empordà que entre altres qualitats defensa que “la marca Empordà promou una manera de viure i de fer, amb esforç, amb qualitat, amb respecte a l’entorn i a la seva gent, amb professionalitat i amb tenacitat. I també promou una societat justa, igualitària, plural, inclusiva i sostenible. Una terra d’oportunitats i amb valors”. Per al president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro: “Des del Consell animem a totes les persones, empreses, institucions i entitats de la comarca a contribuir en l’enfortiment de la nostra marca com a territori, donant suport al manifest, per tal de preservar i projectar arreu els valors que tenim com a territori únic i societat”. 

Finalment, tots els grups polítics que conformen el Plenari del Consell Comarcal del Baix Empordà han acordat demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que assimili el Centre d’Educació Especial dels Àngels de Palamós a Institut de Secundària, la qual cosa permetria al Departament de la Generalitat de Catalunya fer-se càrrec del conjunt de despeses de manteniment i de la gestió directa del centre.