El Consell Comarcal del Baix Empordà es compromet fermament amb la pagesia: Un Manifest en Suport del Sector Primari

14/02/2024

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha celebrat avui un ple on, entre d’altres punts de l'ordre del dia, ha ressaltat la presentació d'un manifest en suport de la pagesia, ramaderia i pesca de la comarca.

Aquesta iniciativa, denominada #BaixEmpordàSomPagesos, es presenta com un ferm compromís de l'ens comarcal amb el sector primari, que actualment afronta desafiaments de gran magnitud.

El manifest institucional, reflex d'una sensibilitat profunda cap als problemes que assetgen el camp empordanès, destaca el preocupant retrocés de l'espai dedicat a l'agricultura en les últimes dècades, així com l'increment de la superfície forestal que ha doblat, intensificant el perill d'incendis i la superpoblació d'espècies cinegètiques i invasores.

La sequera i el canvi climàtic, amb el seu impacte directe sobre els recursos hídrics disponibles per a l'agricultura, s'han identificat com factors clau que agreugen la situació, forçant la transició de conreus de regadiu a secà i posant en risc la viabilitat econòmica de moltes explotacions. A aquesta problemàtica s'hi suma la baixa rendibilitat dels productes agraris i l'augment dels costos de producció, que dificulten les inversions en maquinària i tecnologia necessàries per a una gestió eficient i sostenible del camp.

El Consell Comarcal del Baix Empordà, conscient de la crítica situació que viu el sector primari, ha fet un clam a la unitat i a l'acció conjunta per part de totes les instàncies implicades, incloent administracions, entitats i la societat civil. A través del manifest, l'ens comarcal es compromet a treballar incansablement per: Assegurar preus justos i sostenibles que reconeguin el valor del treball dels nostres pagesos, ramaders i pescadors; Protegir la producció local davant les importacions massives i la competència deslleial; Facilitar el compliment efectiu de la llei de la cadena alimentària i simplificar la burocràcia per al sector; Fomentar l'ús de tecnologies i pràctiques agrícoles sostenibles davant el canvi climàtic; Impulsar el relleu generacional, assegurant el futur del sector agrari amb la formació i el suport a nous talents.

Tal com declara la presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà, Glòria Marull; “Amb aquest manifest, el Consell Comarcal del Baix Empordà reitera el seu suport incondicional al sector primari, reconeixent la seva importància vital per a l'economia local i el manteniment del paisatge i la biodiversitat de la comarca. #BaixEmpordàSomPagesos representa un compromís ferm per a un futur més pròsper i sostenible per a la nostra terra i les seves gent.”

A més, s’ha votat l’adhesió del Consell Comarcal del Baix Empordà al Consorci Localret, consorci que té com a missió principal la facilitació de solucions digitals privades als ens locals. En aquest sentit es treballa per tal de generar acords marc que posin a disposició dels diferents membres del Consorci eines i solucions digitals.

També s’han donat per assabentats les dades d’execució i dels estats financers corresponents al quart trimestre de l’exercici 2023, del compliment d’objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de l’informe relatiu al període mig de pagament i de l’informe trimestral de lluita contra la morositat.

S’ha informat sobre la dissolució de l’agrupació dels ajuntaments de Serra de Daró i Ullastret, i l’agrupació dels ajuntaments de Bellcaire d’Empordà i Serra de Daró, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria Intervenció.

També s’ha votat una moció per a una gestió rigorosa, eficient i transparent en l’acolliment de persones nouvingudes, que presenta el grup comarcal En Comú Podem. Finalment els partits s’han instat a treballar plegats sobre la sequera.

Per a més informació i detalls sobre el manifest i les accions proposades, us convidem a visitar la nostra pàgina web i a seguir-nos a les xarxes socials.