El Consell Comarcal del Baix Empordà finalitza la primera edició del programa de suport a la dona en l'àmbit rural i urbà que prioritza les persones de municipis de menys de 5000 habitants

28/06/2023

El programa ha inserit el 50% de les dones desocupades ateses gràcies a la seva capacitació en els itineraris d’orientació dissenyats amb la finalitat de millorar les seves competències digitals i els canals i eines de recerca de feina d’entre d’altres.

 

El Consell Comarcal del Baix Empordà finalitza la primera convocatòria del programa de suport a la dona en els àmbits rural i urbà en que es prioritzen les persones que viuen en municipis de menys 5.000 habitants, i que ha comptat amb participants dels municipis de Fontanilles Pals, Ullà i Vulpellac, entre d’altres. Aquest programa ha ofert  oportunitats formatives i assessorament en els àmbits digital, tecnològic, emprenedoria i d'economia social vinculat a productes endògens (dimensió local i verda), ús forestal i agrícola, activitats comercials en línia i suport a la dependència.

En aquest sentit, s’ha dissenyat una orientació i una formació a mida per tal que les dones participants millorin al seva ocupabilitat i s’incorporin a llocs de treballs relacionats amb l’economia verda i la digital, millorant així l’eficiència de les empreses contractants i seguint els objectius de l’Agenda 2030 i els seus objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Alhora, s’ha realitzat una prospecció d’empreses per sensibilitzar vers la contractació de les dones per ocupar llocs de treball diversos: agricultura i ramadera; prestació de serveis on-line basats en les noves tecnologies de la informació i comunicació; digitalització de documents, desenvolupament local rural i serveis de proximitat;  serveis en matèria de comerç sostenible i de proximitat; serveis en matèria de turisme interior i sostenible, turisme rural, turisme cultural i natural, dinamització turística; serveis relacionats amb la gestió d'espais naturals, entre d’altres.

L’èxit del programa recau en proporcionar un acompanyament intensiu, suport emocional, millora de les competències de base i transversals així com un millor coneixement de les eines d’accés al mercat de treball  i un accés directe a les ofertes principalment a través de la borsa Empordà Professionals. Cal afegir, que la col·laboració de les dones i el suport mutu ha esta clau per a la seva inserció laboral.

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i es finança amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.