El Consell Comarcal del Baix Empordà fomenta una alimentació saludable i sostenible

26/11/2021

Durant el temps de migdia al Baix Empordà, el Consell Comarcal pretén proporcionar, desenvolupar i fomentar una alimentació saludable i sostenible, promoure hàbits alimentaris entre els infants, i vetllar perquè els menjars servits siguin equilibrats.

És per això que els menús que se serveixen als menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal del Baix Empordà estan planificats seguint els criteris de la guia l’Alimentació saludable en l’etapa escolar. Edició 2020, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, i de la Llei 17/2011, de Seguretat Alimentària i Nutrició, de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.

Amb aquesta planificació dels menús escolars es pretén anar adaptant les recomanacions alimentàries del Departament de Salut. És per aquesta raó que hem actualitzat les freqüències de consum d’aliments i les tècniques culinàries recomanades en els menús escolars i que bàsicament consisteix en el predomini d'aliments d'origen vegetal, especialment llegums, verdures i hortalisses.

El Departament de Salut recorda que: No es pot oblidar que en el món global en el qual vivim, el patró alimentari (el tipus i la quanti­tat d’aliments que una persona consumeix), la for­ma com es produeix, distribueix o es compra i tam­bé, el que es malbarata, constitueix un important determinant de la salut humana i de la sostenibi­litat ambiental. L’evidència científica mostra que les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) depenen en gran part de la producció d’aliments, i que l’èxit en la reducció d’aquestes emissions re­lacionades amb els aliments per mitigar el canvi climàtic ha de ser abordat, no només a través de la manera com es produeixen i distribueixen, sinó també analitzant i modificant el que es menja. Així, les recomanacions de consum d’aliments per re­duir les emissions de GEH inclouen menys carn i productes lactis, més vegetals frescos de produc­ció local i de venda proximitat i de temporada i menys aliments ultraprocessats.”

Cal tenir present que l’àpat del menjador escolar representa un 10 % del total dels àpats dels infants en un any. De manera que el primer aprenentatge alimentari i el més important es produeix en el nucli familiar.

Convé, doncs, que en tots els entorns (familiar, escolar, etc.) es potenciïn aspectes que incideixin en la recuperació de la Dieta Mediterrània, considerada una de les més saludables i sostenibles del món. És a dir, que s’afa­voreixi el consum de fruites fresques i hortalisses de tem­porada, llegums, cereals integrals, oli d’oliva verge, làctics sense ensucrar i, peix i ous per sobre de la carn (vermella i processada), sense que aquesta última s'elimini.

Pensem que el temps de migdia és un espai idoni per educar els infants, acompanyar-los en els hàbits alimentaris i fomentar una alimentació saludable i sostenible, és per aquest motiu que hem apostat per introduir en la programació dels menús escolars els criteris i recomanacions que determina l’Agència de Salut Pública i que trobareu de manera més àmplia a https://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/Publicacions/publicacions-alimentacio-infants-i-joves/