El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa plans de serveis per millorar l’assistència i la cooperació amb els municipis

10/10/2023

En sessió plenària el Consell Comarcal del Baix Empordà ha anunciat una sèrie d'iniciatives destinades a modernitzar la relació amb els ajuntaments de la comarca, amb l'objectiu de millorar l’eficiència i l’eficàcia de l’assistència i la cooperació.

Aquest conjunt de Plans de Serveis, que abracen una àmplia gamma de àmbits, ha estat dissenyat per alinear-se amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030.

El Consell Comarcal ha presentat dotze Plans de Serveis amb l'objectiu de millorar l'assistència i la cooperació amb els ajuntaments locals. Aquests plans inclouen serveis com gestió tributària i recaptació, procediments sancionadors en matèria de trànsit i d’infracció d’ordenances, protecció civil, tècnic de joventut, professionals en diversos àmbits, tècnic agroalimentari, tècnic de polígons, tècnic de promoció econòmica, tècnic de prospecció d’empreses, tècnic d’ocupació juvenil, desenvolupament local de pobles petits i espai empresa.

Els Plans de Serveis presentats reflecteixen un compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. A través d'aquestes iniciatives, el Consell Comarcal busca millorar la qualitat de vida dels ciutadans i contribuir activament a la construcció de municipis més inclusius i sostenibles.

En consonància amb la legislació vigent, el Consell Comarcal exerceix les funcions d'assistència i cooperació als municipis. Aquesta iniciativa té com a objectiu garantir que els serveis i les activitats es desenvolupin amb nivells de qualitat homogenis, assegurant el ple desenvolupament de les competències municipals.

També es dona coneixement del Pla de Gerència 2023-2027 que inclou quatre línies estratègiques com son: Millora del grau de motivació del personal a través de la gestió del compromís, del lideratge i de la gestió del talent; Millora del grau de satisfacció del personal de l'organització afavorint l'eficiència organitzativa i els factors higiènics; Innovació en l’estratègia, gestió i comunicació dels serveis per generar valor públic a la comarca, i Baix Empordà obert, sostenible i de progrés.

S'ha aprovat inicialment el Pla d'Assistència i Suport en Matèria de Protecció Civil, reforçant la preparació i resposta davant d'eventualitats. Aquesta mesura destaca l'enfocament del Consell Comarcal en la promoció de la sostenibilitat i l'acció climàtica.

En matèria de serveis econòmics, s'ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança fiscal número 5. A més, s'han presentat dues mocions: una per garantir els drets de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i una altra de suport a les persones afectades pel terratrèmol al Marroc i les inundacions a Líbia.

Segons Glòria Marull, presidenta: “Amb aquests plans, el Consell Comarcal del Baix Empordà reafirma el seu paper com a agent clau per al desenvolupament i millora continua de la comarca”. La iniciativa destaca la importància de la col·laboració entre les institucions per aconseguir un progrés significatiu en tots els àmbits de la vida local.

Per a més informació, si us plau, posis en contacte amb:

Albert Costa

Gerent

Tel. 616 42 02 82

www.baixemporda.cat