El Consell Comarcal del Baix Empordà inicia el programa de suport a la dona en l’àmbit rural i urbà que prioritza persones de municipis de menys de 5000 habitants

22/09/2022

El programa atendrà a 30 dones desocupades amb l’objectiu de millorar la seva capacitació en els àmbits rural i urbà per incrementar la participació que tenen actualment en l'activitat econòmica del territori.

El Consell Comarcal del Baix Empordà inicia el programa de suport a la dona en els àmbits rural i urbà en que es prioritzen les persones que viuen en municipis de menys de 5.000 habitants, que en el cas de la comarca són la majoria. Aquest programa contempla oferir oportunitats formatives i assessorament en els àmbits digital, tecnològic, emprenedor i d'economia social vinculat a productes endògens (dimensió local i verda), ús forestal i agrícola, activitats comercials en línia i suport a la dependència.

En aquest sentit, s’ha dissenyat una orientació i una formació a mida per tal que les dones participants millorin al seva ocupabilitat i s’incorporin a llocs de treballs relacionats amb l’economia verda i la digital, millorant així l’eficiència de les empreses contractants i seguint els objectius de l’Agenda 2030 i els seus objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Alhora, es realitzarà una prospecció d’empreses per sensibilitzar vers la contractació de les dones per ocupar llocs de treball diversos: agricultura i ramadera; prestació de serveis on-line basats en les noves tecnologies de la informació i comunicació; digitalització de documents, desenvolupament local rural i serveis de proximitat; serveis en matèria de comerç sostenible i de proximitat; serveis en matèria de turisme interior i sostenible, turisme rural, turisme cultural i natural, dinamització turística; serveis relacionats amb la gestió d'espais naturals, entre d’altres.

El vicepresident primer del Consell Comarcal i conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, considera que “aquest programa té per objectiu millorar les oportunitats laborals i de formació de les dones que viuen en pobles petits i micropobles, que sovint per multitud de factors tenen més difícil l’accés a unes oportunitats que qui viu en un municipi més gran té molt més a mà”. Dilmé posa especialment en relleu l’execució del programa “en una comarca com el Baix Empordà, en que la majoria de municipis són petits i concentrats a l’interior, i amb unes problemàtiques laborals molt concretes”.

Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i es finança amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.