El Consell Comarcal del Baix Empordà recorda la víctima de violència vicària de Bellcaire d’Empordà i en condemna els fets

15/04/2024

La darrera sessió plenària de la institució, a petició de la presidenta Glòria Marull, ha començat amb un minut de silenci.

Dilluns, 15 d’abril de 2024

La presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà, Glòria Marull, ha demanat un minut de silenci al ple d’aquest mes d’abril en record del menor mort en mans del seu pare a Bellcaire d’Empordà el passat 3 d'abril. Es tracta del segon cas de violència masclista del 2024 al Baix Empordà. El passat gener el feminicidi d’una dona de 45 anys a Torroella de Montgrí va ser el primer cas de violència masclista a la comarca.

El Ple ha seguit amb l’aprovació de l’addenda de modificació per a l’any 2024 del conveni de coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de Consum de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat al Consell Comarcal del Baix Empordà.

També s’ha executat l’aprovació inicial de les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics individuals de menjador a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i d’educació infantil escolaritzat en centres educatius de la comarca del Baix Empordà sufragats amb fons públics, per al curs 2024-2025. Després de l’aprovació se sotmetran a informació pública, durant un termini de 20 dies, mitjançant la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, i una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La corporació ha votat a favor d’adherir-se al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions de la demarcació de Girona. Aprofitant l’adhesió a Localret s’ha sol·licitat l’adhesió al contracte centralitzat de serveis de comunicacions fixes de veu i dades i serveis de comunicacions mòbils.

A més, s’ha aprovat la contractació de la prestació del servei de transport escolar col·lectiu a la comarca del Baix Empordà per als cursos escolars 2024-2025 al 2028-2029. Serà per procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada i es prioritzaran els criteris ambientals.

S’ha aprovat, també, iniciar els tràmits de sol·licitud al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya de la pròrroga, per a l’any 2025, del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Baix Empordà per a la prestació del servei de centre de dia de teràpia ocupacional i centre de dia ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual o física, a Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell. La pròrroga ascendeix a 896.542,08 € per un conjunt de 156 places repartides entre els dos centres.

L’ordre del dia també ha inclòs l’aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Vall-llobrega al Pla de serveis regulat per l’ordenança fiscal número 5, en matèria de gestió tributària i recaptació als municipis del Baix Empordà, en substitució dels antics convenis de delegació.

Finalment, s’ha aprovat la modificació de crèdit per incorporació del romanent líquid de tresoreria. Aquesta modificació servirà per l’adquisició d’una plataforma elevadora i d’un tractor amb braç pel centre Tramuntana, comprar diversos vehicles elèctrics pel Consell Comarcal i executar algunes obres a diferents dependències de la corporació.