El Consell Comarcal del Baix Empordà s’adhereix a la xarxa estatal de Destinacions Turístiques Intel·ligents

05/08/2022

L’objectiu és aconseguir un model de gestió del turisme més intel·ligent i sostenible per a la comarca.


El Consell Comarcal del Baix Empordà s'ha adherit a la xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) que impulsa la Secretaria d'Estat de Turisme i que lidera i desenvolupa SEGITTUR. L'objectiu de les destinacions turístiques intel·ligents és la transformació del model de gestió turística a partir de l'aplicació de 5 eixos estratègics: la governança, la innovació, la tecnologia, la sostenibilitat i l'accessibilitat. 

Per SEGITTUR, una destinació turística intel·ligent és un espai turístic innovador, consolidat sobre una infraestructura de vanguàrdia que garanteix el desenvolupament sostenible del territori turístic, que promou l'accessibilitat universal, que facilita la interacció i la integració del visitant amb l'entorn i també incrementa la qualitat de la seva experiència a la destinació i la millora de la qualitat de vida dels residents. L'objectiu final és augmentar la competitivitat de la destinació a través d'un millor aprofitament dels recursos turístics, la millora en l'eficiència dels processos de producció i comercialització o l'anàlisi i tractament de les dades per millorar la presa de decisions, entre altres objectius específics. 

L'adhesió a la xarxa DTI permetrà coordinar alguns dels projectes que s'estan gestionant des de l'àrea de Turisme i que encaixen plenament amb els seus propòsits. És el cas del Pla d'Accessibilitat Turística o l'Observatori del Turisme, projectes ja consolidats, o també el nou Pla de Sostenibilitat Turística, la redacció del qual s'ha iniciat recentment. La incorporació de la tecnologia en la gestió del turisme a la comarca podria ser factible mitjançant les convocatòries de finançament que actualment permeten els fons europeus. 

El vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Turisme, Xavier Dilmé, considera que aquesta adhesió "és un pas més en l'objectiu de tenir una oferta turística posada al dia i amb valor afegit, una oferta sostenible i a l'abast de tothom". Dilmé afegeix que "aquest camí ha de tenir un full de ruta i això aquesta adhesió ens ho permetrà, ja que es farà una auditoria per part de SEGITTUR per definir a on estem el dia d'avui com a comarca, que hem de millorar, i de quina manera hem de treballar per arribar als objectius que busquem". 

En aquest sentit, un cop formalitzada l'adhesió, el següent pas serà l'anàlisi de la comarca d'acord amb la metodologia de SEGITTUR per tal de poder definir les línies estratègiques i operatives del model de destinació turística intel·ligent del Baix Empordà. 

SEGITTUR és una societat pública, depenent de la Secretaria d'Estat de Turisme i responsable d'impulsar la innovació en el sector turístic, tant públic com privat. Entre les seves funcions, en destaca la generació i gestió de tecnologia, innovació i coneixement necessaris per a la millora de la competitivitat, la qualitat i la sostenibilitat del turisme.