El Consell Comarcal encarrega la redacció del Pla de Sostenibilitat Turística del Baix Empordà

27/07/2022

Els treballs constaran de tres fases acompanyades de tallers participatius i és previst que estiguin finalitzats a finals d’any.


El Consell Comarcal del Baix Empordà ha encarregat la redacció del Pla de Sostenibilitat Turística de la comarca amb un horitzó fins al 2030. L'objectiu d'aquest pla és posicionar el Baix Empordà com una destinació que, més enllà dels seus atractius naturals, culturals i patrimonials, aposti per un creixement de l'activitat turística amb un compromís de sostenibilitat clar cap al territori. Alhora, posant en valor la cooperació per enfortir sinergies i aliances estratègiques que permetin una millor governança entre tots els agents turístics del territori, on el Consell Comarcal es comprometi amb els actors del territori de manera consensuada i participativa. 

Aquest Pla de Sostenibilitat Turística del Baix Empordà facilitarà: 

  • La construcció d'un entorn en què prosperi la gestió sostenible del turisme a la comarca. 
  • L'assegurament de pràctiques de gestió internes i externes alineades amb els millors exemples d'estàndards internacionals de sostenibilitat. 
  • El foment de visites amb més valor afegit oferint al mercat una manera fàcil de determinar a on es troben les experiències genuïnes i autèntiques. 
  • La integració a una xarxa global de destinacions afins que aposten per l'excel·lència en la gestió sostenible del turisme així com aprendre d'exemples de les millors pràctiques de gestió. 

El Pla de Sostenibilitat constarà de tres fases diferenciades: la primera fase serà analítica, que consistirà a fer una diagnosi de la situació de partida del territori. La segona serà estratègica, on es definirà la visió compartida a llarg termini del territori, i els objectius i eixos de treball per a la construcció d'un nou model de creixement alineat amb la sostenibilitat. La tercera fase serà operativa, on s'establiran accions concretes a implementar, corresponsabilitat d'agents turístics (públics i privats) i indicadors, necessaris per a assegurar la continuïtat de les iniciatives que es plantegin, i que donaran resposta als propòsits definits. 

Durant aquestes fases, s'impulsarà un procés participatiu on els agents del territori, tant públics com privats, tindran l'oportunitat de fer aportacions significatives tant en la fase analítica de diagnosi, com en la d'estratègia que posteriorment la comarca haurà de desenvolupar, com també en la proposta d'accions. Aquesta participació es materialitzarà amb l'elaboració enquestes als tècnics municipals de turisme i al sector privat. També, es faran entrevistes en profunditat a agents clau o experts del territori que puguin fer una aportació significativa. 

El vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Turisme, Xavier Dilmé, entén que "la cooperació públic-privada és cabdal per a l'èxit en el procés d'execució de les diferents accions que s'emmarcaran en aquest pla de sostenibilitat i, per això, és important també la implicació de tots els agents en la presa de decisions que envolten al sector turístic de la comarca". En aquest sentit, ha volgut destacar que "hi haurà tres tallers participatius de treball a la comarca, que donaran suport a cadascuna de les tres fases del procediment. No farem res sols, sinó que ho farem conjuntament amb els ajuntaments, els tècnics municipals i representants del sector privat". 

Pax# Genuine Tourism Advisors, empresa de consultoria i assessorament especialitzada en l'àmbit del desenvolupament sostenible del turisme, amb deu anys de trajectòria en l'àmbit local i internacional, serà la responsable de dirigir, coordinar i executar les tasques d'aquest procés, així com de contribuir a estimular i conformar un teixit d'actors cooperant per a la consecució d'unes línies d'actuació en matèria de sostenibilitat per a la comarca. 

La previsió de desenvolupament de totes les actuacions està prevista per aproximadament sis mesos, de juliol a desembre de 2022.