El Consell Comarcal fa efectiva una nova col·laboració amb la Fundació Oreig

06/11/2020

El Consell Comarcal col·labora amb la Fundació Oreig des de l’any 1998, gairebé des dels inicis de l’entitat. L’objectiu de la col·laboració és poder atendre i prevenir els trastorns de desenvolupament en infants, tot oferint un suport a les famílies.

 La Fundació Privada Oreig és una fundació que té per finalitat l’atenció i prevenció de trastorns i disharmonies del desenvolupament per tal que tots els infants tinguin el medi (familiar, escolar i social) el més favorable possible per créixer i desenvolupar-se com a persones; garantir l’atenció precoç a la primera infància a partir d’una acció interdisciplinària que tingui en compte els aspectes mèdics, psicològics, educatius i socials, com també l’orientació a la família i a l’escola.

En aquest sentit, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha mostrat interès en el foment i la promoció de les tasques i activitats que realitza l’entitat, per això des del 1998 s’han formalitzar diversos convenis de col·laboració entre ambdues parts.

Recentment, i formalitzant la trobada que havia quedat aturada per la situació sanitària actual, la consellera comarcal Sílvia Romero s’ha trobat amb les responsables de l’entitat per fer un balanç de la situació de l’entitat i per formalitzar la voluntat de seguir col·laborant. El passat dilluns 26 d’octubre es va poder formalitzar el conveni per aquest 2020 amb aquesta fundació que atén les necessitats dels infants i les famílies del Baix Empordà,i la voluntat, segons ha expressat la consellera, és “mantenir el suport del Consell Comarcal durant els propers anys”.

El Consell Comarcal es compromet a col·laborar econòmicament amb la Fundació, tot subvencionant els programes d’atenció a la infància que es desenvolupin a la comarca, amb una aportació anual.

Amb la signatura de la col·laboració, l’ens comarcal es compromet a impulsar nous recursos d’atenció i prevenció a la infància amb dificultats de desenvolupament. També s’ha acordat la creació d’una comissió de seguiment formada per un representant de cadascuna de les parts, que es reunirà com a mínim dos cops l’any, amb l’objecte d’avaluar el compliment dels pactes assumits.

La Fundació Oreig gestiona el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció (CDIAP) precoç del Baix Empordà situat a Palamós. El servei està adreçat a mainada de 0 a 6 anys, a més de suposar un acompanyament a les famílies en el procés de creixement de l’infant.

El servei l’ofereixen 1 psiquiatra, 12 psicòlegs, 4 logopedes, 3 fisioterapeutes, 1 neuropediatra, 1 treballadora social, 1 responsable de serveis i 2 persones a administració.

Durant el 2019 es van desenvolupar 374 consultes, la majoria relacionades amb l’àmbit de la salut i l’educació.

Les poblacions amb major nombre de consultes rebudes van ser Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni de Calonge i la Bisbal d’Empordà, essent aquestes també les poblacions més habitades de la comarca.  En total es van atendre 880 casos, la majoria dels quals procedents de nens (575 casos masculins i 305 casos femenins) d’entre 37-48 mesos d’edat.

Els diagnòstics que s’han fet en els casos atesos pel CDIAP del Baix Empordà passen per trastorns de la regulació i del comportament, trastorns en el desenvolupament del llenguatge, relacionats amb factors de família / entorn /risc, i trastorns de la relació i la comunicació entre d’altres.

Per a la vice presidenta i consellera responsable de l’àrea, Sílvia Romero “La nostra tasca ha de ser sempre vetllar per les persones més vulnerables de la comarca i les seves famílies, i la tasca ingent que desenvolupa la Fundació Oreig des de fa molts anys és un bon exemple que necessita que intensifiquem el nostre suport.”