El Consell Comarcal obre la convocatòria d'ajuts econòmics individuals de menjador - curs 2022/2023

29/04/2022

El termini ordinari de la convocatòria per sol·licitar l'ajut és des del 2 de maig, a les 8 h, fins al 31 de maig de 2022, a les 14 h.
El tràmit s'ha de fer prioritàriament de manera telemàtica.

 

Per al proper curs escolar 2022-2023 el Consell Comarcal del Baix Empordà atorgarà ajuts econòmics individuals de menjador a l'alumnat que compleixi els requisits de les bases reguladores de la convocatòria d'aquest tipus d'ajut.

L'ajut atorgat serà del 70 o del 100 % del preu del menú en funció de la puntuació obtinguda. L'import de l'ajut no serà mai superior al preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador que determina, per a cada curs escolar, el Departament d'Educació de la Generalitat.

El termini ordinari de la convocatòria per sol·licitar l'ajut és des del 2 de maig, a les 8 h, fins al 31 de maig de 2022, a les 14 h.

En la infografia que teniu a la part superior disposeu de tota la informació per tramitar l'ajut i quins són els criteris que heu de complir. 

Tanmateix, si amb la informació que us facilitem, igualment necessiteu assessorament, podeu demanar cita prèvia, telefònica o presencial, a l'enllaç següent https://baixemporda.eadministracio.cat/citaprevia.1 o enviar-nos un correu electrònic a ajutsmenjador@baixemporda.cat.