El Consell d’Alcaldies del Baix Empordà afronta la sequera i la planificació hidrològica amb l’ACA

01/02/2024

Una trobada clau per debatre les conseqüències de la sequera al conjunt de la comarca i l’impacte econòmic i ambiental que genera

La sessió ordinària del Consell d’Alcaldies del Baix Empordà reuneix alcaldies i responsables de l’Agència Catalana de l’Aigua per tractar la gestió de la sequera i les oportunitats de subvencions.

El Consell d’Alcaldies debat en profunditat sobre la situació actual de la sequera, amb presentacions per part de Samuel Reyes, director de l’ACA complementat per Àlex Rocas, cap de la demarcació de Girona de l’ACA. L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha revelat els seus plans i subvencions per a la comarca del Baix Empordà, centrant-se en la millora de la gestió hídrica i la protecció ambiental. Aquestes accions inclouen programes de subvencions per a l'abastament d'aigua, projectes de connectivitat fluvial, i el manteniment de lleres urbanes i no urbanes.

A més, l'ACA ha posat èmfasi en la protecció davant d'avingudes i la planificació del sanejament a Catalunya. Aquestes iniciatives responen a l'actual estat de sequera a la comarca, amb un enfocament particular en la diversificació de fonts d'aigua i la gestió eficient dels recursos hídrics. També s’exposen dades sobre el finançament que ha rebut la comarca per l’abastament en alta en els darrers anys així com el finançament que s’ha rebut per al manteniment de lleres.

S’ha destacat l'impacte negatiu de la sequera sobre la comarca i per l'exploració de diverses estratègies per mitigar els seus efectes. La presentació ha inclòs dades actualitzades, anàlisis i possibles solucions, generant debat posterior entre els assistents.

Un altre punt destacat de la reunió ha estat la presentació de les convocatòries de subvencions de l’ACA. Aquestes representen una oportunitat per als ajuntaments i altres entitats de la comarca per obtenir finançament per a projectes relacionats amb la gestió de l'aigua i el desenvolupament.

Diverses alcaldies han participat activament al debat preocupats per l’estat de les lleres i recs agrícoles al conjunt de la comarca en els que no s’hi fa el manteniment adequat o el tractament del riu a la zona del Baix Ter per culpa de la sequera que està en estat d’extrema gravetat. També hi ha preocupació perquè els pous no es recuperen amb la rapidesa que ho feien fa pocs anys. Les administracions locals també demanen empatia i que es tingui en compte la realitat dels diferents municipis de la comarca alhora de plantejar limitacions en l’ús d’aigua per l’abastament de la població així com suport per desenvolupar, si escau, el règim de sancions.

Segons Samuel Reyes, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’estan prenent decisions excepcionals per fer front a la situació d’extrema gravetat davant de la sequera hidrològica i l’evolució del sistema d’embassaments. Malgrat tot es mostra optimista davant de la planificació i les accions estratègiques en gestió hídrica i protecció ambiental que proposa l’Agència tant per a la situació d’extrema gravetat actual com a mig termini.

Finalment, segons Glòria Marull, presidenta del Consell Comarcal del Baix Empordà, cal avançar amb les mesures davant de l’emergència ja que la situació és realment greu davant dels desafiaments ambientals i econòmics que la sequera pluviomètrica genera a la comarca. Reclama suport al territori per part de l’Agencia, especialment per fer costat als pobles petits, que disposen de menys recursos per fer front a la gestió de la situació excepcional.