El Consell d'Alcaldies del Baix Empordà se centra en la millora del transport públic i el desenvolupament sostenible

20/02/2024

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha celebrat avui la sessió ordinària del Consell d'Alcaldies, un esdeveniment clau que ha reunit els alcaldes i alcaldesses de la comarca per debatre sobre temes clau per al desenvolupament i benestar del Baix Empordà.

Baix Empordà, 19 de febrer de 2024 

La trobada ha tingut lloc a la sala de plens del consell comarcal, sota la presidència d'Enric Marquès, president accidental del Consell Comarcal del Baix Empordà.

La sessió ha començat amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, datada del 31 de gener de 2024, establint un marc de continuïtat i seguiment per a les accions i acords previs.

Un dels punts forts de la reunió ha estat la presentació dels estudis per a la millora del transport públic per carretera al Baix Empordà, a càrrec del Sr. Oriol Martori, Director general de Transports i Mobilitat, del Sr. Benjamí Cubillo, subdirector general de Transport Públic per Carretera i Mobilitat, Sergi Albrich, director dels Serveis Territorials del Departament de Territori a Girona i Albert Carenys Adell, cap del Servei Territorial de Transports de Girona.

S’ha realitzat un anàlisi i estudi del Transport a la Demanda (TAD) a la comarca amb diversos objectius clars. Primerament, s'aspira a garantir que tots els municipis comptin amb un servei de transport públic que s'ajusti adequadament a la seva demanda real i potencial. A més, es busca establir que tots els municipis disposin, com a mínim, d'un accés mitjançant transport públic als seus Centres d'Atenció Primària (CAP) o als Centres Sanitaris de referència. Així mateix, es preveu millorar de manera integral la connexió entre els municipis i la seva capital comarcal, així com amb altres localitats de referència dins de la mateixa comarca o de comarques adjacents. Aquesta millora inclouria l'ampliació de la cobertura territorial amb l'establiment de noves parades, aprofitant, entre altres recursos, els serveis de transport escolar disponibles. A més, es buscarà potenciar la coordinació dels serveis interurbans i millorar les eines de comercialització i informació de la xarxa de transport per a una millor accessibilitat i eficiència en el desplaçament dels habitants de la comarca.

En línies generals es proposen millores al transport públic per carretera a la comarca del Baix Empordà, incloent la introducció de nous serveis a demanda digitalitzats "Clic.cat" a Torroella de Montgrí, la Bisbal d’Empordà, i Sant Jordi Desvalls, així com reforços a línies existents com Girona - l’Escala, Begur - Palafrugell, i la millora de la línia de circumval·lació de les Gavarres. Aquestes propostes pretenen millorar l'accessibilitat i la freqüència del servei, amb especial atenció a les necessitats locals i la cobertura territorial, incloent poblacions properes i nuclis urbans principals, mitjançant l'ús de tecnologia per a la gestió eficient del transport.

A continuació, el Sr. Nil Papiol, diputat delegat d'ODS i Patrimoni Natural de la Diputació de Girona, ha presentat les línies de treball orientades a fomentar el desenvolupament sostenible i la conservació del patrimoni natural dins de la comarca. Aquestes iniciatives busquen implicar els ajuntaments i els consells comarcals en l'adopció d'estratègies que alineïn el creixement econòmic amb la preservació de l'entorn natural i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El diputat ha destacat la voluntat de protecció i conservació del patrimoni natural a través de suport tècnic i econòmic als municipis. Aquest inclou plans de serveis d'assistència en conservació natural, eliminació de flora exòtica invasora, gestió de verd urbà, conservació d'elements naturals prioritaris, i regulació de l'ús públic en espais naturals. S'ofereixen serveis gratuïts i subvencions, amb l'objectiu d'integrar la sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 en les polítiques locals.

Enric Marquès, en les seves declaracions, ha destacat la importància d'aquestes reunions per al desenvolupament comarcal: "La col·laboració entre els diferents nivells de govern és essencial per afrontar els reptes del present i del futur. Els temes tractats avui, com la millora del transport públic i el desenvolupament sostenible, són claus per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i garantir un futur més verd per a les generacions vinents."

La sessió s'ha clausurat amb un torn obert de precs i preguntes, on els assistents han tingut l'oportunitat d'expressar les seves inquietuds i suggeriments, reafirmant l'esperit de col·laboració i diàleg que caracteritza el Consell d'Alcaldies del Baix Empordà.