El Consell presenta els resultats de la Diagnosi per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere

16/03/2021

La Diagnosi basada en un estudi quantitatiu i qualitatiu en matèria de gènere ha permès detectar les desigualtats, les necessitats existents i les oportunitats d’implementació de polítiques LGTBI a la comarca.

 

Ahir al matí es van presentar al Consell Comarcal les conclusions de la Diagnosi emmarcada en el Pla comarcal per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Baix Empordà. Aquest és un instrument per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals (LGTBI) i per a l’elimi­nació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferèn­cies en el desenvolupament sexual (LGTBI-fòbia).

A la sessió que es va desenvolupar ahir a la Sala de Plens del Consell Comarcal hi van participar una desena de treballadors i treballadores del Consell de diferents àrees. Mitjançant dinàmiques de treball es van posar sobre la taula conceptes com sexili, cis, entre d’altres situacions quotidianes i ha estat el punt de partida per la sistematizació de les mesures i les accions a incloure en el futur Pla Comarcal. 

La Diagnosi

A la comarca del Baix Empordà és la primera vegada que s’impulsa un Pla comarcal per la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Aquest marc ha permès iniciar un procés de reflexió i anàlisi compartida entre personal tècnic i polític del Consell Comarcal del Baix Empordà i dels municipis de la comarca i ciutadania (a títol individual i organitzada).

El Pla s'articula a partir d’una diagnosi i d’un disseny d'accions –per dur a terme des de diferents àmbits d'actuació comarcal– que facin possible desplegar la Llei 11/2014, de 10 d'octubre. Aquesta Llei va ser aprovada al Parlament de Catalunya per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia i la transfòbia.

El procés ha generat un coneixement col·lectiu sobre les sensibilitats i posicionaments respecte la diversitat afectiva, sexual i de gènere del conjunt de la ciutadania, les necessitats específiques de les persones amb desenvolupaments sexuals, identitats i expressions de gènere i sexualitats dissidents i respecte les iniciatives promogudes fins al moment.

 

El full de ruta

Per poder desenvolupar el Pla, s’han creat quatre comissions: Comissió SAI’s Comarcal (formada pels Serveis d’Atenció Integral LGBTI+ (SAI’s) de la Comarca) per definir les línies de treball a curt, mitjà i llarg termini i que segueixen el desenvolupament del marc normatiu; Comissió d’Igualtat Política necessària pel compromís des de les diferents Administracions i municipis;Comissió Comarcal LGBTI+ formada pels tècnics del Consell Comarcal que des d’una mirada integral, transversal i sistemàtica possibiliti la promoció́ de la igualtat i la no discriminació́ de les persones LGTBI de la comarca; i una quarta, Comissió Tècnica Municipal LGBTI formada per tècnics municipals dels municipis que formen la comarca perquè des de la proximitat i coneixement del territori permeti la implementació de les diferents accions consensuades.

 

Altres accions

Coincidint amb la setmana del Dia Internacional de les Dones, el Consell Comarcal va presentar el passat dimecres dia 10 la Diagnosi del Pla d’Igualtat Intern del Consell Comarcal, és a dir,  la situació en igualtat d'oportunitats de dones i homes en l'organització. A partir dels resultats d'aquesta anàlisi es realitzarà el disseny del pla, que incidirà en els àmbits on la diagnosi hagi detectat desigualtats.

També, i amb motiu del dia 31 de març Dia Internacional de la Visibilitat Trans, els Serveis d'Atenció Integral del Baix Empordà (Comarcal, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols), en col·laboració amb el grup BEtrans (grup de persones trans de la comarca) i l'Associació Emporderats (associació LGBTI comarcal), han organitzat accions per promoure la visibilitat del col·lectiu trans en l'àmbit comarcal. De forma destacable, s’estan pintant durant el mes de març diferents elements municipals amb els colors de la bandera trans com són bancs, passos de vianants, murals i blocs de formigó de diferents municipis, entre els quals Palafrugell, La Bisbal d’Empordà, Verges, Santa Cristina d’Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Begur. Alhora també es farà una taula rodona virtual el dia 30 de març a les 18:30h, anomenada "BEtrans. Ser trans al Baix Empordà".

Totres aquestes accions s'enmarquen en la planificació d'accions coordinades dels SAIs, que aquest any es focalitzen especialment en el fet trans, donada la especial vulnerabilitat i discriminació que poden afrontar les persones trans, i sota el finançament del servei d’igualtat de la Generalitat de Catalunya.