El Pla de Sostenibilitat Turística del Baix Empordà posa en valor les sinergies i aliances entre els diferents agents turístics del territori

26/01/2023

Aquest matí s’ha presentat el document i s’ha fet un agraïment al centenar de persones i entitats que han col·laborat en la seva elaboració.

Aquest matí, els Jardins de Cap Roig han presenciat la presentació del nou Pla de Sostenibilitat Turística del Baix Empordà, amb un horitzó fins al 2030. El document, redactat per la consultora PAX# Genuine Tourism Advisors, té l’objectiu de posicionar el Baix Empordà com una destinació que, més enllà dels seus atractius naturals, culturals i patrimonials, aposti per un creixement de l'activitat turística amb un compromís de sostenibilitat clar cap al territori. Alhora, posant en valor la cooperació per enfortir sinergies i aliances estratègiques que permetin una millor governança entre tots els agents turístics del territori, administracions i empreses, on el Consell Comarcal es comprometi amb els actors del territori a treballar de manera consensuada i participativa.

Aquest Pla de Sostenibilitat Turística del Baix Empordà facilita:

  • La construcció d'un entorn en què prosperi la gestió sostenible del turisme a la comarca.
  • L'assegurament de pràctiques de gestió internes i externes alineades amb els millors exemples d'estàndards internacionals de sostenibilitat.
  • El foment de visites amb més valor afegit oferint al mercat una manera fàcil de determinar a on es troben les experiències genuïnes i autèntiques.
  • La integració a una xarxa global de destinacions afins que aposten per l'excel·lència en la gestió sostenible del turisme així com aprendre d'exemples de les millors pràctiques de gestió.

El Pla de Sostenibilitat consta de tres fases diferenciades: la primera fase és analítica, que consisteix a fer una diagnosi de la situació de partida del territori. La segona és estratègica, on es defineix la visió compartida a llarg termini del territori, i els objectius i eixos de treball per a la construcció d'un nou model de creixement alineat amb la sostenibilitat. La tercera fase és operativa, on s’estableixen accions concretes a implementar, coresponsabilitat d'agents turístics (públics i privats) i indicadors, necessaris per a assegurar la continuïtat de les iniciatives que es plantegen, i que donen resposta als propòsits definits.

Per a la redacció del Pla s’ha impulsat durant el 2022 un procés participatiu on els agents del territori, tant públics com privats, van tenir l'oportunitat de fer aportacions significatives tant en la fase analítica de diagnosi com en la d'estratègia que, posteriorment, la comarca haurà de desenvolupar, així com en la proposta d'accions. Aquesta participació s’ha materialitzat amb l'elaboració d’enquestes als tècnics municipals de turisme i al sector privat. També, s’han fet entrevistes en profunditat a agents clau o experts del territori que puguin fer una aportació significativa.

En la presentació hi han assistit una seixantena d’agents turístics públics i privats. L’acte ha servit també per entregar diplomes a persones que han participat activament en l’elaboració del pla, participant en els tallers o en entrevistes amb profunditat.

Per al vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Turisme, Xavier Dilmé,  “ sostenibilitat és un tema ampli i transversal, que va des de la cura de l’entorn fins a salaris dignes en el sector. Per tant, és un pla ambiciós que no deixarem en un calaix sinó que el mes vinent mateix la Comissió Turística del Baix Empordà el començarà a desenvolupar“. Segons Dilmé, “ens un Pla que tothom s’ha de fer seu i per això ha estat tant important que tanta gent, tantes empreses i tantes administracions haguem fet possible la seva redacció de forma conjunta, un fet que demostra el compromís de l’oferta turística del Baix Empordà vers la sostenibilitat”