El ple del Consell Comarcal aprova el Pla de Serveis  

13/02/2023

És un dels punts aprovats en la sessió plenària ordinària d’aquesta tarda. També s’ha aprovat la Declaració del bé cultural d’interès local el conjunt patrimonial de l’ ”Aeròdrom 218 de Canet de la Tallada”, al terme municipal de la Tallada de l’Empordà.

En el ple ordinari que s’ha celebrat aquesta tarda s’ha aprovat el Pla de Serveis. Aquesta és la nova eina que a partir d’ara s’utilitzarà per regular la prestació de serveis als diferents municipis de la comarca. El principal avantatge és que la vigència a l’adhesió és indefinida.

Aquest nou pla, deixant enrere els antics convenis, permet establir una relació diferent amb els ajuntaments de la comarca: “més moderna, de treball mutu entre el Consell Comarcal i els ajuntaments, que no caduca i amb la possibilitat de mantenir el pla en el temps”, ha explicat el president.

De moment s’han presentat, i aprovat, els plans de serveis d’Arquitectura i Urbanisme,  d’Habitatge tècnica i d’assistència, de comptabilitat energètica, dins del de l’àrea de sostenibilitat i acció climàtica s’ha presentat la oferta d’activitats, així com els plans dels serveis d’assistència a les funcions d’intervenció i de tècnic/a en turisme.

Els diferents documents aprovats determinen els serveis que el Consell Comarcal ofereix als ajuntaments beneficiaris, la forma de realització del servei, el procediment de sol·licitud i la concessió dels diferents serveis.

 

En la sessió plenària també s’ha declarat com a bé cultural d’interès local el conjunt patrimonial de l’ ”Aeròdrom 218 de Canet de la Tallada”, al terme municipal de la Tallada de l’Empordà. Aquesta aprovació permetrà protegir el conjunt patrimonial, que té un valor històric, arquitectònic i etnològic elevat, valor que guanya encara més pes quan s’ajunten totes les peces i es veu el conjunt que formen totes les parts. 

 

Per últim, s’ha aprovat també una moció proposada per l’Associació Catalana de Municipis en suport als Consells Comarcals per un millor finançament. La moció explica que els consells comarcals són, conjuntament amb els ajuntaments, l’adminsitració pública més propera a la ciutadania, la primera supramunicipal i una de les administracions més afectades per la crisi econòmica dels darrers anys, la pandèmia, i ara també la crisi energètica i de preus, que ha afectat la capacitat per donar resposta a les necessitats dels ajuntaments i de la ciutadania. La moció parla també de l’infrafinançament que reben els Consells Comarcals i les dificultats evidents per garantir l’activitat estructural així com les despeses indirectes de la prestació de serveis delegats pel Govern o pels mateixos municipis. És per tot plegat que el Consell Comarcal del Baix Empordà s’ha adherit en aquesta sessió plenària a la moció per tal que els plenaris de tots els Consells Comarcals de Catalunya la puguin prendre en consideració.