El projecte de pressupost del 2023 del Consell Comarcal potencia els serveis que s’ofereixen als ajuntaments

13/12/2022

Aquest matí s’ha presentat el projecte del pressupost per al 2023. En total els pressupostos per la propera anualitat sumen 28.790.000 €, la qual cosa suposa un increment de 1.553.416,58€, un 5,70% més pel que fa al pressupost inicial del 2021

Aquest matí s’ha presentat el projecte de pressupost general del Consell Comarcal del Baix Empordà per a l’exercici 2023.

El pressupost que es proposa ascendeix a 28.790.000,00 €, la qual cosa suposa un increment de 1.553.416,58€, un 5,70% més pel que fa al pressupost inicial de l'exercici anterior. Aquest increment respon al fet que es preveuen més actuacions de les consignades inicialment al pressupost de l'exercici 2022, per donar cobertura a les necessitats especials esdevingudes de la crisi sanitària i social en què estem immersos. Aquesta incidència recau en especial en les àrees de Serveis Socials, Sostenibilitat i acció climàtica, Ensenyament i Serveis tècnics pels quals es perceben els fons finalistes que són necessaris per a desenvolupar-los.

El pressupost per a l’any 2023 se centra, doncs, en fomentar les mesures per reactivar l’economia, en l’acompanyament social i en l’assistència als municipis.

Per al president, Joan Manel Loureiro: “Es tracta d'uns pressupostos basats en la prudència, el control de la despesa pública, la cerca de l'eficiència i l'eficàcia en la gestió comarcal. A més reflecteixen el compromís amb l'estabilitat pressupostària i amb la sostenibilitat financera i el límit de despesa no financera de l'administració local, que tot i que les regles fiscals es troben suspeses durant el període 2020-2023 a causa de l’impacte de la pandèmia, la crisi energètica, la guerra d’Ucraïna, etc, aquesta corporació intentarà sempre que pugui, no desviar-se dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.” Amb tot afegeix que: “L'objectiu és que el Consell Comarcal del Baix Empordà sigui una administració ben gestionada i solvent, que es regeix per l'equilibri pressupostari  i que impulsa els serveis perquè aquests siguin financerament sostenibles, hem augmentat progressivament el pressupost en gairebé 9MEUR al llarg dels darrers quatre anys, tot millorant els serveis que s’ofereixen i amb romanents positius”.

El president també ha explicat que s’han doblat els serveis i convenis que s’ofereixen als ajuntaments al llarg dels darrers quatre anys. També ha fet èmfasi en la feina que s’ha fet des de l’àrea de recursos humans en el que s’ha desenvolupat el pla d’estabilització de servei on s’han aconseguit fer 123 places fixes a l’ens, millorant el servei que s’ofereix als ajuntaments. El conveni laboral que s’ha treballat conjuntament amb els treballadors ha tingut un 90% d’acceptació.

Per la seva banda el vicepresident primer, Xavier Dilmé ha exposat que: “el resum del mandat actual pot resumir-se amb la paraula estabilitat. Hem aconseguit convertir-nos en un agent actiu per la comarca, dinamitzant-la i enfortint els serveis cap als ajuntaments. Això ho hem fet els darrers pressupostos i ho continuarem fent amb el projecte que es presenta”. Ha fet una reflexió al voltant de ls àrees de turisme i promoció econòmica. Per la part de turisme ha posat l’accent sobre la col·laboració público privada, que vol continuar-se treballant. De fet es contempla a principis d’any de fer una jornada de reflexió del turisme així com refermar el pla de col·laboració público privada, tot sota la marca Empordà. 

Pel que fa promoció econòmica vol ampliar-se la xarxa Arrelem, estenent-la a tota la comarca. També ha parlat de la voluntat de reemprendre el saló de l’ensenyament del Baix Empordà, així com la voluntat de seguir treballant en la promoció del sòl industrial mitjançant la oficina de polígons industrials.

El conseller comarcal Manel Vallès, ha parlat de la tasca que es desenvolupa des de l’àrea d’ensenyament: “s’han incrementat les beques menjador i s’ha parlat de la necessitat d’augmentar les rutes escolars, tot donant cobertura a alumnes refugiats i a alumnes d’ensenyament postobligatori. També s’ha incorporat una partida per fer un fòrum de treballs de recerca”. Amb tot ha afegit que “el valor social de l’àrea d’ensenyament és important i aquests pressupostos donen continuïtat a projectes fins ara iniciats”.

Aquests són els darrers pressupostos del present mandat, en el que s’ha donat una solució a la problemàtica de l’estabilització de plantilla, que com a conseqüència millora el serveis als ajuntaments; s’ha impulsat l’estudi i implementació d’una planta de triatge.  

El pressupost del 2023 està pensat per reimpulsar la comarca en un moment en què encara es viuen les conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social generades per la pandèmia, els efectes de la Guerra d’Ucraïna o els efectes dels fenòmens meteorològics que sovintegen com les inundacions, els incendis o la passada pedregada a la zona de l’empordanet.

En la presentació s’ha explicat com la pandèmia acompanyada de la repercussió d’altres crisis com la Guerra d’Ucraïna han situat el teixit empresarial a nivells del pitjor moment de la Gran Recessió i la recuperació és més lenta de la prevista.

A banda, el projecte presentat fa especial èmfasi en els municipis més petits, essent un dels objectius ajudar-los a prestar serveis públics, tot garantint que la ciutadania tingui les mateixes oportunitats. De fet, un dels objectius específics parla d’ampliar la prestació de serveis cap a aquests municipis més petits per afavorir l’equitat territorial.

 Aquest projecte serà l’objecte de la sessió plenària del proper dilluns 19 de desembre, per poder-se aprovar inicialment si s’escau.