El romanent líquid del pressupost del 2021 es destina a pal·liar la crisi econòmica i social

11/04/2022

El romanent de l’exercici anterior permet fer una modificació de crèdit de 1.873.500€ que es destinaran a fins socials entre d’altres. Aquestes millores reben el nom de programa Baix Empordà Dinamitza.

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat durant el plenari d’aquest dilluns 11 d’abril una modificació de crèdit de 1.873.500 euros que aniran destinats majoritàriament a pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social que s’està vivint actualment. Aquesta modificació de crèdit ha estat possible gràcies al tancament del pressupost del 2021 amb un romanent de tresoreria positiu.
Així doncs, part d'aquests crèdits extraordinaris s’assignaran a ampliar el Centre Tramuntana per tal que el centre ocupacional i especial de treball pugui acollir a més treballadors. El president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, ha posat en relleu que “volem que més persones es puguin beneficiar del Centre Tramuntana, així com que els treballadors del centre gaudeixin d’un entorn laboral de qualitat”.
L’àrea de Medi Ambient també es beneficiarà de la modificació de crèdit, en aquest sentit, s’invertirà en la renovació del parc automobilístic del Consell Comarcal. Seguint aquesta línia, es té prevista l’adquisició de dos vehicles elèctrics i la instal·lació de plaques fotovoltaiques als equipaments comarcals.
Alhora, es destinaran partides a les àrees de Promoció Econòmica i Turisme, entre les quals en destaca la inversió en el desenvolupament i la dinamització dels polígons industrials del territori i, d’altra banda, el programa turístic Empordà, que pretén refer i posar en valor la marca Empordà.
Segons el president del Consell Comarcal, “l’objectiu d’aquesta modificació de crèdit és, com sempre i no pot ser d’una altra manera, oferir serveis de qualitat als ajuntaments i a la població de la comarca. Aquesta modificació suposa un gran benefici per la comarca i els seus habitants gràcies a la millora dels serveis que es donaran a través de les àrees de Benestar Social, Habitatge, Medi Ambient, Ensenyament, entre altres”.
Aquesta modificació de crèdit, possible gràcies al romanent positiu del pressupost anterior, permet fer totes aquestes millores sota el nom de programa Baix Empordà Dinamitza. 
Al final del ple s’han aprovat diverses mocions, entre les quals en destaca la condemna de l’atac de Rússia a Ucraïna i el suport a l’acord polític per blindar el model d’immersió lingüística a Catalunya.