El Servei d’Intervenció Socioeducatiu Itinerant vetlla per la qualitat de vida dels infants

05/02/2021

El Servei d’Intervenció Socioeducatiu Itinerant se centra en els infants de 0 a 3 anys, mitjançant espais de trobada entre la família i el professional

 

El Servei d’Intervenció Socioeducatiu Itinerant se centra en els infants de 0 a 3 anys i les seves famílies per tal de vetllar per la qualitat de vida dels infants i garantir la resposta a les seves necessitats personals i vitals, mitjançant espais de trobada entre la família i el professional.

Aquest servei té per objectiu acompanyar la família en el procés de criança de manera propera i respectuosa. Per aconseguir realitzar aquesta acció, es porten a terme dos grans blocs d’actuació: espai família i espai trobades.

  • L’espai família és un espai d’interacció entre pares i fills on es realitzen jocs i activitats diverses segons l’edat del menor i/o el seu grau de maduresa.
  • L’espai trobades consisteix en trobades grupals entre diferents famílies per treballar aspectes d’interès compartit entre elles i que permet compartir vivències amb altres pares i mares.