Els Equips Bàsics d’Atenció Social que treballen atenent a la ciutadania, estan fent un treball específic per garantir la inclusió de la diversitat afectiva, sexual i de gènere en els seus espais

04/03/2024

Els models de serveis socials solen estar enfocats a un model hegemònic de persones (es refereix a la dinàmica cultural la qual sosté una posició de lideratge de l’home blanc heterosexual en el context social).

Tanmateix ja s’està fent palesa de la necessitat d’adaptar els protocols i models d’atenció per a que atenguin de manera efectiva la diversitat.

En aquests contextos de serveis socials és especialment sensible la qüestió LGTBI+, per no perpetuar encara més la seva discriminació. Per tal de millorar l’accessibilitat dels recursos i serveis i contribuir a fer-los més inclusius amb la diversitat, cal adequar els serveis d’atenció a la realitat de les persones del col·lectiu LGTBI i a les seves necessitats i especificitats.

Una de les mesures que ha adoptat el Consell Comarcal del Baix Empordà ha estat realitzar càpsules formatives sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere, a càrrec de la tècnica referent del SAI comarcal, a tot l’Equip Bàsic d’Atenció Social del municipi de Torroella de Montgrí, per tal de millorar les habilitats i competències professionals en la matèria.

És rellevant recordar que el SAI LGBTI+ és un servei d’atenció integral per informar, acompanyar i sensibilitzar a persones i entitats sobre l’orientació sexual, l’expressió i la identitat de gènere i per prevenir la LGBTI-fòbia. És un servei gratuït, confidencial i de lliure accés, que atén tant a persones LGBTI+ com al seu entorn i a professionals que treballen en àmbits sensibles.