Els treballadors de les administracions públiques amb seu a la Bisbal d’Empordà mobilitzen diàriament 288 vehicles particulars, que sumats recorren 14.000km al dia, generant 536 tones de CO2 anuals

05/12/2022

Aquestes xifres són el resultat de l’anàlisi de les enquestes de mobilitat fetes a 550 treballadors públics ubicats a la Bisbal d’Empordà, del Consell Comarcal del Baix Empordà, Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Jutjats i professors de l’IES La Bisbal.

Fa un any que es va convocar la primera reunió de la Taula de la Mobilitat del Baix Empordà amb el compromís de treballar per una millora de la mobilitat a la comarca, i dins del programa “Baix Empordà Dinamitza”, es va incloure la contractació del Pla de desplaçaments dels treballadors públics de la Bisbal d’Empordà.

El Consell Comarcal ja té més de 200 treballadors però es va creure oportú incloure la resta de treballadors que fan aproximadament els mateixos horaris i tenen la seu pròxima, sumant també els estudiants de batxillerat que ja no estan inclosos en el transport escolar. 

Aquest document ha fet visible els hàbits que tenim actualment, cada treballador va a la feina amb el seu cotxe particular i fins i tot, persones que resideixen a la mateixa ciutat, el que suposa  impacte ambiental molt important.

També s’ha fet palès la maca de transport públic o el seu elevat preu, que no hi hagi xarxa ciclable ni aparcaments segurs per les bicicletes o la manca d’eines per compartir cotxe són les algunes de les conclusions de l’estudi.

Per al conseller comarcal de l’àrea, Marc Calvet: “aquest estudi posa sobre la taula la importància de posar-se a treballar totes les administracions pertinents per facilitar el canvi de mobilitat dels treballadors per millorar la qualitat de vida, disminuir l’impacte en les emissions de CO2 i  a la vegada donar oportunitats d’accedir a llocs de treball sense la necessitat de disposar d’un vehicle particular”.

La redacció del Pla de desplaçaments ha estat contractat per l’Àrea de Sostenibilitat i Acció Climàtica del Consell Comarcal del Baix Empordà.