En marxa el Pla Integral per a la reactivació Econòmica i l’Acompanyament Social del Baix Empordà

30/10/2020

Aquesta setmana s’ha reforçat l’àrea de Promoció Econòmica amb el personal tècnic per tal d’elaborar el pla estratègic i coordinar l’inici de les accions per pal·liar els efectes de la Covid entre autònoms, pimes i persones aturades.

El Consell Comarcal ha activat aquesta setmana els treballs per donar contingut al Pla Integral per a la Reactivació Econòmica i l’Acompanyament Social del Baix Empordà. La incorporació de personal tècnic específic per aquest fi ha de permetre començar l’elaboració del pla estratègic i, posteriorment, l’execució de les accions que s’hi recomanin.

La situació de pandèmia ha posat de manifest la necessitat d’oferir un servei ajustat a les necessitats actuals delsautònoms, les pimes i les persones en situació d’atur a la comarca. En resposta a aquest nou escenari, el Consell Comarcal del Baix Empordà va rebre el mes passat del Servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció destinada a la reactivació socioeconòmica per fer front a la COVID-19.

Més concretament, el pla es desenvoluparà a través de la identificació de les actuacions necessàries i urgents per  contenir  l'impacte  socioeconòmic  produït per  les  mesures  preventives  i  de  contenció adoptades davant la COVID-19, l’impuls per l'ocupabilitat de les persones, així com la reactivació de les empreses en la seva activitat productiva.  

Segons el conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Xavier Dilmé, “el principal objectiu del pla ha de ser potenciar les accions focalitzades a pal·liar les afectacions produïdes, que són moltes i, al mateix temps, molt diverses. Ha de ser una eina útil per als afectats, feta dels del territori mateix a partir d’un diagnòstic real i acurat dels efectes d’una crisis que, malauradament, encara no ha acabat”.

El pla es desenvoluparà al llarg del 2021, amb la voluntat de ser una eina útil i de proximitat al servei de les persones i empreses del Baix Empordà, i també dels seus ajuntaments.