Es milloren criteris qualitatius per sobre el preu en el nou contracte de de menjadors escolars

31/08/2021

Signats els contractes pels cursos 2021-2022 i 2022-2023 (prorrogables a dos anys més) amb les empreses que prestaran el servei, Eurest Catalunya SL i Bo i Sa, Servei d’àpats SL.

Ja s’han signat els contractes referents a la prestació del servei de menjador per als propers cursos. L’adjudicació s’ha fet en dos lots (zona nord i zona sud) i les empreses beneficiàries han estat Eurest Catalunya SL i Bo i Sa Servei d’àpats SL. El contracte contempla els cursos escolars 2021-2022, 2022-2023, prorrogable per a dos cursos escolars més en format 1+1. Fins ara les empreses que oferien el servei eren Càtering Vilanova SL (a la zona Nord) i Eurest Catalunya SL (a la Zona Sud).

La Consellera d’Ensenyament Roser Font destaca que en la nova licitació s’han potenciat criteris qualitatius davant del preu.  En concret, en l’àmbit del personal, s’ha tingut en compte la formació obligatòria i continuada a tot el personal (cuina i monitoratge) pel que fa als àmbits del projecte educatiu com són educació per a la salut, mediació de conflictes, recursos socioeducatius i participació infantil, així com educació mediambiental.

Altres millores que s’han valorat són l’establiment de la categoria de coordinador/a en centres de més de 40 usuaris, més hores de coordinació dins la jornada del monitoratge i la contractació del personal uns dies abans de l’inici de curs per preparar el servei, tant de cuina/office com de personal educatiu.

A més s’ha previst una dotació d’una bossa d’hores de monitoratge (885 h/curs escolar) per atendre situacions especials que es puguin presentar en els serveis de menjador d’alguns centres.

Pel que fa l’àmbit educatiu, i lligat a l’àmbit personal, s’ha sol·licitat a les empreses una proposta de programació pedagògica que haurà d’incorporar al Pla de funcionament del menjador de cada centre i que ha de contenir, com a mínim, educació per a la salut, mediació de conflictes, recursos socioeducatius i participació infantil, educació mediambiental i connexions amb el projecte educatiu del centre. Aquesta voluntat de millora s’emmarca en el projecte Temps de migdia educatiu al Baix Empordà, projecte iniciat el curs passat i que es vol mantenir a través del grup motor per a potenciar l’educació durant l’espai educatiu del migdia.

En aquest grup, que estava format per membres del Consell Comarcal, d’Educació 360, de direccions de centre, famílies i ajuntaments, també hi participaran les empreses que han estat adjudicatàries.

Quant a l’àmbit alimentari se segueix en la línia de l’actual contracte amb aliments de temporada i elaboració pròpia, però s’han actualitzat alguns aspectes tenint en compte les darrers recomanacions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a les programacions dels menús escolars. Així doncs es potencien les verdures, les hortalisses i els llegums, augmentant el consum de farinacis integrals.

També s’incorporen propostes gastronòmiques, acompanyades d’activitats educatives, per a dies especials i relacionades amb festivitats i aspectes culturals del nostre entorn. Així per exemple per pasqua s’hauran de servir bunyols de vent de postre i pel dia mundial de l’alimentació es portaran a terme activitats relacionades amb la promoció de la dieta mediterrància com a estil de vida saludable. Se seguiran subministrant els làctics d’economia social tot potenciant també les fruites i verdures de circuit curt, així com el producte fresc i de temporada.

L’àmbit mediambiental també s’ha tingut en compte en l’adjudicació dels contractes. Els productes de paper utilitzats durant el servei com ara tovallons, papers de cuina, etz cal que siguin de material reciclat o de fibra verge procedent de cultiu de gestió forestal i sostenible. Les bosses d’escombraries cal que siguin compostables per als residus orgànics i els envasos han de ser de gran volum i reutilitzables (per exemple les ampolles han de ser de com a mínim 5 litres, etc).

Segons la consellera comarcal de l’àrea, Roser Font “les modificacions del contracte s’adeqüen a les necessitats canviants dels nostres centres educatius, sempre procurant fer un pas endavant per oferir un millor servei  en tots els aspectes”.  En aquest sentit s’aplica la ràtio que determina el Departament d’Educació (1 monitor/a per a 15 alumnes d’infantil i 25 per a primària), però també una fracció de 7 per a infantil i 10 per primària, que no recull el Departament, establint-se una penalització econòmica a les empreses en el cas d’incompliment de les ràtios establertes.

“L’objectiu és que els centres participin en el projecte Temps de migdia educatiu i per això és important donar més pes a les decisions que es puguin prendre en les comissió de menjador/temps de migdia, per la qual cosa demanem que els consells escolars de tots els centres les formin donant també participació a l’alumnat”.