Es signa un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i AGBAR, Sociedad General de Aguas Barcelona SAU

20/03/2023

Aquest migdia s’han reunit ambdues parts al Consell Comarcal per formalitzar la signatura que renova la col·laboració.

La Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU, d’ara endavant AGBAR, és l’empresa que presta els serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a la comarca del Baix Empordà.

La present signatura proposa un pacte social que permeti ampliar l’abast del contracte social amb la ciutadania i així garantir una recuperació econòmica sostenible que no deixi ningú enrere. Amb tot, la col·laboració passa per la creació d’un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu de contribuir a superar la situació de crisi actual, amb una dotació de 10.000€. Aquest Fons de Solidaritat comportarà l’exempció del pagament dels conceptes de la factura de l’aigua que siguin de titularitat d’AGBAR, amb excepció del cànon de l’aigua, a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica. La vigència del conveni és d’un any, o fins que s’exhaureixi l’import destinat al Fons de Solidaritat.

En aquest context avui a les 13:30 h s’ha formalitzat la signatura amb la presència del president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro; la vicepresidenta i consellera de serveis socials Sílvia Romero; la secretària i la Directora de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

Quant a l’empresa AGBAR han assistit a la signatura el gerent de concessions de Girona d’AGBAR, Josep Descamps Vergés; el responsable de clients de la Direcció Territorial Nord d’AGBAR, Ramon Martínez; i la responsable de clients de la zona

La vicepresidenta i consellera comarcal de serveis socials, Sílvia Romero, ha parlat de la importància de signar i revalidar convenis d’aquest tipus com un exercici més d’estar al costat de les persones de la comarca en moments de necessitat.