Es signa un conveni de col·laboració entre els Consells Comarcals d’Osona i del Baix Empordà per al desenvolupament d’iniciatives de col·laboració en matèria d’accessibilitat turística

17/03/2023

Aquesta signatura ajudarà al posicionament de la metodologia del Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà com a model a exportar a altres territoris de Catalunya.

Ahir a la tarda es va signar el conveni de col·laboració entre els Consells Comarcals d’Osona i el del Baix Empordà. L’objectiu del conveni és poder desenvolupar conjuntament iniciatives de col·laboració en matèria d’accessibilitat turística.

Mentre al Baix Empordà es consolida el Pla d’Accessibilitat Turística que té per objectiu posar en valor la comarca com a destinació turística accessible i generar un nou valor diferencial i qualitatiu en la competitivitat turística que ofereix el Baix Empordà; el Consell Comarcal d’Osona, a través de l’organització especial Osona Turisme, vol impulsar l’accessibilitat turística com a estratègia d’hiperespecialització tal i com proposa el Pla de Màrqueting Turístic de la comarca d’Osona aprovat pel Consell General d’Osona Turisme el dia 1 de juliol del 2020.

Pel Consell Comarcal del Baix Empordà és molt important el conveni que s’ha signat amb el Consell Comarcal d’Osona ja que serà la primera comarca fora de les comarques gironines a qui  es transferirà el coneixement i metodologia del pla d’accessibilitat per tal que puguin impulsar de la mateixa manera un turisme inclusiu a la seva comarca. Es transferirà el coneixement adquirit al llarg dels anys que s’ha creat el pla d’accessibilitat (des del 2017), com impulsar el segell comarcal de turisme per a tothom a la seva comarca, els check list a utilitzar a les visites de validació de les empreses i establiments turístics que obtinguin el segell comarcal, manuals de bones pràctiques en accessibilitat turística entre d’altres elements per poder extrapolar el model al seu territori.

 

Amb aquesta transferència de coneixement el Consell Comarcal del Baix Empordà es posicionarà com un consell comarcal pioner en aquesta matèria i això aportarà un valor afegit a la destinació.

 

Segons explica al vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Turisme, Xavier Dilmé, “el pla va néixer amb la voluntat clara de poder ser exportat a d’altres administracions amb un objectiu clar: que quan a un visitant se li digui que un establiment o servei és accessible per a les seves necessitats especials, ho sigui tant al Baix Empordà com a qualsevol altre destinació. No pot ser que a cada comarca els paràmetres siguin diferents, no tindria cap sentit. Per això estem molt satisfets que un consell amb una oferta potent com és Osona ens faci aquesta confiança i puguem treballar plegats per millorar encara més tot el procés”.

 

Per la seva banda, Albert Marcé, conseller de turisme del Consell Comarcal d’Osona ha explicat que aquesta col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà és de gran importància per a poder desenvolupar el turisme accessible a Osona seguint una   metodologia i una experiència d’una comarca pionera. Així es podrà implantar l’accessibilitat a partir d’uns mateixos conceptes i això beneficiarà al públic potencial. Osona aposta pel desenvolupament turístic sostenible i l’accessibilitat és una de línies a treballar per aconseguir una destinació adaptada per a tots els públics. Aquesta col·laboració farà que es puguin endegar en un futur proper promocions conjuntes de territori en quan a turisme accessible.

 

Pla d’accessibilitat Turística del Baix Empordà

El Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà es va iniciar l’any 2017 realitzant una diagnosi comarcal per conèixer el nivell d’accessibilitat existent. Amb els resultats de la diagnosi, va quedar palès que calia treballar l’accessibilitat turística i que era essencial crear un projecte que impulsés varies accions: la sensibilització del sector turístic, el foment de cursos de formació, la creació d’una metodologia per a la millora de l’accessibilitat turística de la destinació i també la creació de sinèrgies amb altres entitats existents al territori que fomentin l’accessibilitat i un turisme inclusiu. Amb aquesta voluntat ha començat a partir de 2019 el seu desplegament, conjuntament amb ajuntaments i agents del sector privat.