Europa en blau 2023

29/06/2023

La UE en el nou ordre mundial
Trobada a " Europa en blau " 2 0 2 3

El món sencer continua sacsejat: arrosseguem les conseqüències de la pandèmia i som incapaços de resoldre, amb mecanismes convencionals i extraconvencionals, relacions de proximitat entre actors de la societat internacional.

Respecte la guerra d’Ucraïna, no s’endevina horitzó. En conjunt, som fràgils. Amb tot, la Unió Europea ha adoptat una estratègia integral per convertir-se en referent sense deixar ningú enrere. En aquest nou món i durant aquest curs, la Unió Europea ha mogut fitxa a nivell internacional. En destaquem dos accions: Per una banda, l'octubre passat se celebrava a Praga la primera reunió d’una futura Comunitat Política Europea amb l'objectiu de fomentar el diàleg polític i la cooperació i reforçar la seguretat, l'estabilitat i la prosperitat del continent amb la presència de caps d'estat i de govern de 43 països europeus. El juny d'enguany, s’ha celebrat la segona reunió a Moldàvia.
Per l'altra, amb l'acceleració d'una doble transició, verda i digital que, vinculada al desplegament de totes les seves polítiques, posicioni la UE com a model de societat democràtica, avançada i compromesa.

En aquesta jornada, volem retrobar-nos amb el camí de les idees.

Escoltar, intercanviar i visibilitzar solucions davant problemàtiques globals que condicionen i
condicionaran més encara la qualitat de vida de la ciutadania. Són temps de transformació on convivim amb una guerra en el primer pla de l’escenari mundial i múltiples interrogants com la necessitat d’abastament d’aigua, la disponibilitat d’aliments o l'accés a l'energia assequible.

Aquest món global i diferent ens desafia a superar-nos i actuar millor. Aquesta trobada d'estiu vol promoure la reflexió i la generació d'idees i propostes que permetin abordar els múltiples i importants reptes que afronta actualment la Unió Europea. Uns reptes que demanen d’una nova comunicació amb la ciutadania i d'eines específiques en funció de cada un dels col·lectius.