Grups de coordinació per ser més efectius en cas d’emergència

23/09/2020

Per tal de gestionar els recursos que hi ha a la zona i actuar més ràpida i eficientment en cas d’emergència, ahir es van reunir la junta de protecció civil del Baix Empordà.

Grups de coordinació per ser més efectius en cas d’emergència

 

Per tal de gestionar els recursos que hi ha a la zona i actuar més ràpida i eficientment en cas d’emergència, ahir es van reunir la junta de protecció civil del Baix Empordà. Té l’objectiu d’ajudar als implicats en la crisi, tot coordinant les comunicacions i els recursos necessaris. 

 

Ahir al migdia es va convocar la Junta de protecció civil del Baix Empordà per tal de treballar per la millora dels eixos de comunicació entre els alcaldes i els grups actuants en episodis d’emergència. 

Quan es produeix una emergència com pot ser una inundació, nevada, incendi, etc, la comunicació és bàsica, així com també disposar dels recursos necessaris per fer front a les casuístiques que van sorgint, i des del Consell Comarcal del Baix Empordà es treballa per millorar els fluxos de comunicació i també per coordinar els recursos de la comarca per, quan sigui necessari, poder arribar allà on siguin necessaris.

Des del Consell Comarcal del Baix Empordà es disposa d’una unitat tècnica de Protecció Civil, encapçalada per la tècnica de protecció civil amb el suport dels tècnics de les diferents àrees del Consell Comarcal per tal de resoldre i donar suport als ajuntaments en episodis d’emergències.

Per altra banda des d’aquest mandat s’han establert grups de comunicació entre els alcaldes i el que es proposa és establir els fluxos de comunicació entre les delegacions de la Generalitat implicades, els grups actuants com són Mossos d’Esquadra, cos de Bombers de la Generalitat, SEM, les àrees tècniques del Consell Comarcal, i la resta de representants de la Junta de Protecció civil i els alcaldes de la comarca.

L’objectiu és que els alcaldes no se sentin sols en moments complicats i que el Consell Comarcal sigui el coordinador de les comunicacions així com dels recursos necessaris.

El president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro afirma que “la tasca més important que ha de fer un organisme públic com el consell és estar al costat de les persones i dels alcaldes, sobretot en moments de crisi. Aquest Comitè ens permet ser més efectius i ràpids quan arribin situacions crítiques, que és quan cal actuar amb celeritat”. 

Per al conseller de Medi Ambient, Marc Calvet “Des de protecció civil arran dels esdeveniments d’aquest 2020 creiem que s’ha fet una bona tasca i que la comunicació ha estat fluida, però creiem que cal donar un suport més àgil als alcaldes tot tenint un major control dels recursos disponibles a la comarca. Per això es crea aquest equip de treball, per aportar recursos i solucions als alcaldes i a les persones que són al territori en un moment de crisi.”

Per la seva banda el conseller Jaume Fontdevila, responsable d’Interior, ha volgut remarcar el missatge del conseller Calvet afegint que “a partir de les eines creades i que ja han estat ben valorades en els episodis recents que hem patit, aquest Comitè pretén fer un pas més i, a part de la coordinació àgil i efectiva i de l’acompanyament als municipis afectats a través d’informació ràpida, coordinada i veraç, es vol posar a disposició dels consistoris un llistat de recursos a utilitzar en cas d’emergència”.