Implementació del model del Grup de Reunió Familiar del Baix Empordà

27/05/2024

El passat dimarts 14 de maig va tenir lloc l’última sessió de formació a professionals dels diferents Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) de la comarca i es va presentar el nou model del Grup de Reunió Familiar del Baix Empordà a agents socials.

En el marc del Programa de Benestar i Comunitat, subvencionat per Dipsalut i en l’eix de benestar emocional i salut, s’inclouen projectes per fomentar el canvi de paradigma en l’atenció dels serveis socials amb models de caire comunitari, entre els quals trobem el Grup de Reunió Familiar (Family Group Conference).

A partir de l’any 2023, i a través de l’experiència i prova pilot engegada per l’Ajuntament de Castell, Platja d’Aro i s’Agaró, s’inicia una formació de 40 h en la qual han participat una trentena de professionals dels diferents Equips Bàsics d’Atenció Social, que es va iniciar al mes de novembre amb un primer mòdul de 24 h i que ha culminat a mitjans d’aquest mes de maig amb un segon mòdul de 16 h, impartit per Martina Erpenbech, llicenciada en Pedagogia Social (Universitat de Würzburg i Hamburg).

El model de Grup de Reunió Familiar (Family Group Conference) té el seu origen en la proposta que va fer el poble maori al govern de Nova Zelanda, en evidenciar-se les deficiències del model d’atenció dels serveis socials, fet que va suposar un canvi radical de concepció a l’hora de plantejar la seva intervenció.

Actualment, s’està aplicant a altres països, fins al punt d’incorporar-se a les seves polítiques públiques i ser preceptiu abans de plantejar determinades intervencions socials, especialment en casos d’infància en risc. Aquesta nova visió respecte als instruments emprats per valorar, reconeix i activa els recursos de les famílies, de manera que compta amb la seva xarxa de suport i relacional.

Consisteix en l’organització d’una reunió familiar guiada per una persona experta i facilitadora. Així mateix, les famílies, mitjançant la seva participació activa i apoderament, elaboren els seus propis plans d’acció de treball a mida fent-los més sostenibles i útils. El Grup de Reunió Familiar acompanya famílies tant en situacions de dificultat o de crisi, com en moments de decisions importants àmplies, i arriba a un nivell més ampli de participació, activant els recursos de l’entorn proper, l’aplicació dels plans de millora i el seu seguiment.

Els grups de reunió familiar impliquen una presa de decisions entre els equips professionals i les persones amb les quals treballen, per acompanyar els desitjos de canvi i transformar una situació de dificultat o crisi, aconseguint activar una vinculació sociocomunitària i un reconeixement dels recursos familiars, on els principis rectors són els següents: activació, participació, presa de decisió, confiança en la xarxa, autoresponsabilitat i apoderament.

En l’última sessió formativa, el passat dia 14 de maig a Castell d’Aro, es va convidar diferents agents i possibles derivants de tots els àmbits (sanitari, xarxa de salut mental, educació i ensenyament, cossos de seguretat, etc.) per tal de presentar el nou projecte i el circuit de derivació. Amb la finalització d’aquesta primera fase de formació de professionals es pretén poder crear una borsa comarcal de facilitadors/es, que es gestionarà a través d’una comissió comarcal que es reuneix mensualment per tal de valorar, organitzar i fer seguiment dels possibles grups de reunió familiar impulsats des dels diferents EBAS del territori.

En properes fases, es preveu seguir formant altres professionals i agents socials per tal de poder participar com a facilitadors/es en els grups de reunió familiar, per desplegar i acabar d’instaurar aquest model d’atenció a la comarca.