Informació sobre les afectacions en els béns materials per la pedregada del 30 d’agost a la Bisbal d’Empordà i rodalies

05/09/2022

Consulta aquí tota la informació sobre com aconseguir indemnitzacions per a béns sinistrats per la pedregada

 

Només es podrà aconseguir una indemnització si el bé sinistrat estava assegurat en el moment en què es van produir els danys.

 

S’ha de comunicar el sinistre a l'entitat asseguradora en un termini de set dies naturals a partir del moment en què s’ha tingut coneixement del dany sofert –excepte que la pòlissa estableixi un termini superior–.

 

És recomanable informar del sinistre per algun mitjà que en deixi constància (per exemple, trucant al servei d'atenció al client i demanant un número de referencia, o  mitjançant un formulari web, o enviant un correu electrònic).

 

Tot i l’excepcionalitat del fenomen, en general una pedregada NO està inclosa dins dels fenòmens naturals considerats com a risc extraordinari o catastròfic, per la qual cosa el Consorci de Compensació d’Assegurances NO té obligació legal d’indemnitzar, i només seran indemnitzades les persones que tinguessin un contracte d’assegurança en vigor d’acord amb les condicions i cobertures de cada contracte.

 

Si teniu dubtes, podeu enviar la vostra consulta a consum@baixemporda.cat o concertar una cita presencial trucant al 972 642 310.