L'Agència de Residus de Catalunya convoca 1 milió d'euros en ajuts per retirar amiant dels edificis

19/11/2021

Se’n poden beneficiar les persones propietàries dels edificis que continguin amiant i que l’hagin de traure

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant perquè s'efectuï amb les òptimes condicions, millorar el medi ambient i minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública.

Es podran beneficiar d’aquesta línia de subvencions, dotada amb 1 milió d’euros, les persones propietàries de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció i que n’impulsin el desamiantat. Poden ser persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns. L'import de l'ajut inclou la manipulació i la retirada de l'amiant, i el seu transport, gestió i tractament mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA).