L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Baix Empordà realitza fins a 1.536 actuacions

03/05/2024

Aquest darrer any s'han rebut un total de 499 consultes, 19 queixes, 25 denúncies i 549 reclamacions, de les quals 384, és a dir, un 68%, s'han gestionat a través del tràmit de mediació de consum.

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Baix Empordà ha realitzat aquest 2023 fins a 1.536 actuacions. La majoria han estat tractades de forma presencial a la mateixa oficina del Consell Comarcal, però també de manera telefònica, a través del correu electrònic o del formulari que es pot trobar a la plana web de la institució.

Son diferents els sectors econòmics on versen el nombre més elevat de consultes i reclamacions. Entre elles hi trobem totes aquelles que fan referència a béns i serveis generals de consum, com poden ser garanties o drets de desistiment, serveis d'electricitat, gas i aigua o serveis de telecomunicacions i internet.

Es preveu, al llarg del 2024, un augment de les reclamacions per sol·licitar la devolució de les despeses de constitució d'hipoteca dirigides a les entitats financeres ja que, segons la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), de 25 de gener de 2024, les persones que van signar o van cancel·lar la seva hipoteca abans del juny del 2019, podem reclamar la devolució de les despeses de constitució i cancel·lació, considerades abusives i nul·les pel Tribunal Suprem l’any 2015.

També es preveu un augment de denúncies referents a la vulneració de drets lingüístics dels establiments, és a dir, aquell dret que tenen les persones consumidores, en el marc d’una relació de consum, en expressar-se oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.

Aquest darrer any s'han rebut un total de 499 consultes, 19 queixes, 25 denúncies i 549 reclamacions, de les quals 384, és a dir, un 68%, s'han gestionat a través del tràmit de mediació de consum. D’aquestes reclamacions, un 68% han estat resoltes amb acord entre les parts i la valoració econòmica dels imports reclamats, s’estima en uns 119.000 €.

De cara als ciutadans que més visiten i recorren l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor hi trobem principalment habitants de la Bisbal d'Empordà, per un tema de proximitat, però també Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Palamós, entre altres.

L'Oficina continua oferint de manera regular servei dilluns, dimecres i divendres de 9.00 a 14 h i està oberta a totes les persones que necessitin rebre assessorament en matèria de consum.