La Bisbal d’Empordà delega competències al Consell en matèria de recaptació i gestió de tributs

01/02/2021

El traspàs de competències es farà efectiu a partir del 15 de febrer.

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà delega diverses competències en matèria de recaptació i gestió de tributs municipals al Consell Comarcal del Baix Empordà.

A partir del 15 de febrer es farà efectiu aquest traspàs de competències de les gestions i recaptació dels ingressos de contribucions especials, de l’impost sobre béns immobles (IBI), de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), el de la taxa de cementiri, el de la taxa de clavegueram, el de la taxa de recollida d’escombraries i la taxa del mercat setmanal.

De tal manera, per fer tràmits relacionats amb aquests impostos i taxes, cal dirigir-se a l’oficina de recaptació del Consell Comarcal: al carrer del Raig, 5 baixos. L’horari de dilluns a divendres és de 9 a 14 h. També es pot contactar telefònicament al 972 64 09 24 o per correu electrònic a recaptació@baixemporda.cat.

D’altra banda, la presentació d’instàncies relacionades amb aquests tributs, com les sol·licituds de bonificacions i exempcions, ajornaments, canvis de domicili o la devolució d’ingressos, s’haurà de fer a les oficines de registre del Consell Comarcal del Baix Empordà, ubicades al carrer dels Tarongers, 12. L’horari d’atenció al públic, amb cita prèvia, és de 9h a 14h, de dilluns a divendres.

Finalment, el pagament de la resta de tributs municipals se seguirà tramitant a l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, mentre que la recaptació executiva continuarà tramitant-se al Consell Comarcal del Baix Empordà.

Enllaç a la pàgina web de l'oficina de registre del Consell Comarcal

https://www.baixemporda.cat/ca/carta-de-serveis/oficina-d-assistencia-en-materia-de-registre-oamr/