La Fundació Impulsa amb la col·laboració del Consell Comarcal atorga 10 beques a estudiants del Baix Empordà per facilitar la seva continuïtat en els estudis d'FP

12/08/2022

Ara ja són 23 els alumnes de la comarca becats, ja que aquests se sumen als 13 que ja en gaudien des de l’any passat.


El passat 6 de juliol es van resoldre les Beques Impulsa, que donen oportunitat a persones joves de la comarca que, un cop finalitzats els estudis obligatoris, volen continuar millorant la seva capacitació per accedir al mercat laboral mitjançant cicles formatius de grau mitjà. 

Es van rebre un total de 28 candidatures de 13 centres educatius del Baix Empordà. Després d'avaluar cadascuna d'elles, la Fundació Impulsa atorgarà un total de 10 beques a nois i noies que compleixin les condicions d'accés, que se sumen a les 13 beques, atorgades el 2021, a les quals es dona continuïtat, suposant un total de 23 beques. 

La beca proporciona els següents recursos: 

 • Una aportació econòmica d'entre 60 i 140 € mensuals. 

• Un ordinador portàtil. 

• Formació en competències transversals anuals que potencien el seu creixement personal. 

• Voluntariat social: Els nois i noies becats participaran en programes de voluntariat social. Com a compromís i retorn social per l'acompanyament que reben de la Fundació Impulsa. 

• Mentoria social: Al llarg del programa, gaudiran de l'acompanyament d'una persona voluntària professionalitzada en l'àmbit i amb experiència vital, que els ajudarà a detectar i afrontar conflictes. Tot guiant-los al llarg de tot el projecte. 

El vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, ha destacat "la importància de fixar l'objectiu en aquesta etapa 16-18 anys, molt sensible i al mateix temps, fonamental, perquè el jove obtingui una formació que li permeti accedir al mercat laboral o continuar els estudis". Dilmé també ha posat en valor que una administració pública i una fundació privada "siguem capaços de treballar conjuntament per un objectiu comú en bé del jovent del Baix Empordà". 

La iniciativa creada per la Fundació Impulsa i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, té com a propòsit garantir la igualtat d'oportunitats dels joves durant els propers anys, amb una convocatòria anual.