La Fundació Impulsa i el Consell Comarcal inicien els terminis per becar joves estudiants

07/02/2022

La Fundació Impulsa i el Consell Comarcal del Baix Empordà inicien els terminis per becar joves estudiants i facilitar la seva continuïtat en els estudis de Formació Professional


La Fundació Impulsa i el Consell Comarcal del Baix Empordà van signar un conveni l'any passat per oferir a persones joves de la comarca la Beca Impulsa, una eina que vol donar suport als joves en situacions socioeconòmiques més vulnerables i que tenen dificultats per seguir amb una formació professional. L'objectiu d'aquesta iniciativa és promoure la igualtat d'oportunitats en la formació dels nois i noies de la comarca, que un cop finalitzats els estudis obligatoris, volen continuar millorant la seva capacitació per accedir al mercat laboral mitjançant cicles formatius de grau mitjà. 

Els centres educatius han de fer arribar les seves propostes fins al 9 de febrer i les inscripcions hauran de ser registrades mitjançant una instància genèrica a la seu electrònica del mateix Consell Comarcal. Aquesta institució aportarà la seva experiència i relació amb els centres educatius de la comarca, així com part de la valoració tècnica de les candidatures, que serà completada per l'equip tècnic de la Fundació. 

La beca, que l'any 2021 van rebre els primers 15 joves de la comarca, ofereix als destinataris diferents recursos depenent de les situacions personals i acadèmiques de cadascun d'ells. En concret, són: 

- Una aportació econòmica d'entre 60 i 140 € al mes. 

- Un ordinador portàtil (possibilitat a valorar) 

- Formació en competències transversals: els joves reben unes formacions anuals que potencien el seu creixement personal. 

- Voluntariat social: Els nois i noies becats participaran en programes de voluntariat social com a compromís i retorn social per l'acompanyament que reben de la Fundació Impulsa. 

- Mentoria social: Al llarg del programa, gaudiran de l'acompanyament d'una persona voluntària professionalitzada en l'àmbit i amb experiència vital, que els ajudarà a detectar i afrontar conflictes, tot guiant-los al llarg de tot el projecte.

El vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, considera que "tota col·laboració que ajudi a millorar la formació del jovent i a trobar la sortida professional que millor li pugui anar és benvinguda i, en aquest sentit, hem d'agrair a la Fundació Impulsa la seva feina a la comarca". Segons Dilmé, "la beca ja va donar fruits l'any passat amb els 15 primers alumnes i la voluntat d'ambdues parts és continuar aprofundint aquesta col·laboració".