La xarxa de deixalleries ha rebut més usuaris i més residus que l’any passat degut al confinament

14/04/2021

Tot i que les deixalleries van estar pràcticament tancades els mesos de març i abril s’ha detectat un 30% més d’usuaris que altres anys. Les deixalleries mòbils també han recollit un 16% més de residus.

Des de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Baix Empordà es gestionen directament 9 deixalleries: la deixalleria comarcal ubicada a La Bisbal d’Empordà, les 2 deixalleries municipals de Pals i Begur, 5 minideixalleries que donen servei a 7 municipis i la deixalleria mòbil que engloba a 22 municipis del nord de la comarca. En total la xarxa de deixalleries del Consell Comarcal del Baix Empordà dona cobertura al 88% dels municipis.

Durant el 2020 s’han recepcionat unes 5.000 tones de residus que han estat classificats i tractats cadascun amb el tractament que li correspon, sigui per processos de reciclatge i aprofitament o de tractament.

La deixalleria comarcal de la Bisbal d’Empordà és, en diferència, la que més usuaris té, i aquest any s’ha vist un increment del 30%. Durant el 2020, tot i les setmanes de tancament pel confinament,  hi han hagut 21.500 usuaris, el 86% dels quals són dels mateixos habitants de La Bisbal, mentre que la resta són d’altres municipis de la comarca. 

A la deixalleria mòbil , que es desplaça bàsicament als municipis rurals del centre i nord de la comarca, es recullen una mitjana de 5.000 kg de residus al mes, on la proporció de residus especials recollits s’ha elevat fins al 30%, i amb un total 3.471 usuaris durant l’any 2020. 

Tot i que durant els mesos de març i abril les deixalleries van estar gairebé tancades, l’efecte del confinament ha fet que s’hagin incrementat el nombre d’usuaris en un 30%. En el cas de la deixalleria mòbil la quantitat recollida ha sigut un 16% superior i s’ha enregistrat un récord de 14.000 kg el mes de maig,  just a l’inici del desconfinament domiciliari.

Les deixalleries de Pals i Begur, on hi ha una incidència superior per empreses del sector turístic, els índex tant d’usuaris com de quantitats aportades es va mantenir, mentre que en la resta de poblacions es creu que els ciutadans van aprofitar el confinament i les hores d’estar a casa per fer endreça i portar més residus a les deixalleries.

Actualment totes les minideixalleries i les deixalleries fixes de La Bisbal d’Empordà i Begur, disposen d’un sistema d’entrada amb identificació de l’usuari, el que permet una entrada més fluïda, una gestió més eficient per al control d’entrada d’empreses, per identificar els usuaris que fan un mal ús en les deixalleries sense personal fix, i facilita  el càlcul de  bonificacions en aquells municipis on s’aplica per l’ús de la deixalleria.

Per al conseller de Medi Ambient, Marc Calvet, “tenir una bona xarxa de deixalleries ben dimensionades i ben distribuïdes pel territori és bàsic per tal de poder desplegar sistemes de recollida i tractament de residus que fomentin el reciclatge”.